Zoeken
drone opname kijkduin.JPG

Nieuwsbrief: Start sloopwerkzaamheden

drone opname kijkduin.JPG

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Nieuw Kijkduin – Fase 2. Boele & van Eesteren voert dit project uit in opdracht van FRED Developers. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

In november 2020 zijn we gestart met het aanbrengen van de CSM-wand ten behoeve van de realisatie van Nieuw Kijkduin – Fase 2. De CSM (Cutter Soil Mix)-wand zorgt voor de grondkering naar de bestaande bebouwing tijdens het ontgraven van de bouwput. De wand wordt tot circa 11 meter diepte aangebracht. In de onderste meters is de grondigheid hoger dan verwacht waardoor deze werkzaamheden helaas meer tijd in beslag nemen.

Daarnaast is er afgelopen week in het voormalige winkelcentrum gestart met de asbestsanering. De saneringswerkzaamheden worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Van buitenaf zijn deze werkzaamheden nauwelijks zichtbaar.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u daarvan?

Momenteel worden de laatste delen van de CSM-wand aangebracht langs de zijgevel van Zeehaghe. Deze werkzaamheden nemen nog circa twee weken in beslag. De CSM-machine staat in deze periode vlak naast Zeehaghe, waardoor de bouwgeluiden luider hoorbaar zijn voor bewoners.

De komende maand worden de saneringswerkzaamheden in de voormalige winkels afgerond. In de loop van week 2 (11 t/m 17 januari) wordt er, daar waar deze werkzaamheden zijn afgerond, gestart met de ruwe sloop. De sloopwerkzaamheden starten ter hoogte van het voormalige pannenkoekenhuis aan de boulevard. Gedurende de ruwe sloop worden alle steenachtige materialen op de bouwplaats verzameld en op locatie door een mobiele puinbreker gebroken. De overige materialen worden direct afgevoerd.

De sloop van het voormalig winkelcentrum vormt een nieuwe fase in de realisatie van Nieuw Kijkduin. In deze fase wordt het vrachtverkeer geïntensiveerd ten opzichte van afgelopen periode en zal het bouwverkeer gebruik maken van beide poorten voor het aan- en afrijden van het bouwterrein.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/nieuw-kijkduin kunt u terecht voor meer informatie over de bouw van Nieuw Kijkduin. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

Boele & van Eesteren heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Boele & van Eesteren is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw, neem dan contact met ondergetekende op via communicatie@boele.nl of bel naar 070-414 4200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!