Zoeken
Kijkduin_25032021.jpg

Nieuwsbrief: Start graafwerkzaamheden

Kijkduin_25032021.jpg

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Nieuw Kijkduin – Fase 2. Boele & van Eesteren voert dit project uit in opdracht van FRED Developers. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

De afgelopen periode stond in het teken van de sloop van het voormalige winkelcentrum. Inmiddels is het sloopwerk zo goed als afgerond en wordt het puin ter plekke gebroken en afgevoerd om het aantal transportbewegingen te verminderen.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren en wat merkt u ervan?

De komende periode gaan de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Ten behoeve van de aanleg van de verdiepte parkeergarage wordt het huidige niveau met 4,3 meter verlaagd. Het zand dat uit de te ontgraven bouwput zal komen, dient in zijn geheel te worden teruggebracht binnen de waterkering van Kijkduin. In totaal wordt er circa 40.000 m3 zand vervoerd in een totale periode van 3 maanden. Een gedeelte van het zandtransport vind binnen het bouwterrein plaats; het niveau van de boulevard wordt met 1,5 meter opgehoogd waarna de nieuwe riolering wordt aangebracht. Vervolgens vindt er transport buiten het bouwterrein plaats. Deze werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd.

Tijdens de eerste fase wordt het zand getransporteerd naar verschillende locaties in het duingebied. Het zand wordt vanuit het bouwterrein direct richting de duinen getransporteerd, waardoor de openbare weg wordt ontlast. Vanwege deze werkzaamheden zijn een aantal voetpaden in deze periode geheel of gedurende werktijden afgesloten. Plaatselijke omleidingen worden middels bebording aangegeven. Deze werkzaamheden duren circa 6 weken.

Tijdens de tweede fase wordt het zand via de openbare weg richting het voormalige depot van Delfland getransporteerd. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Deze periode zal eveneens circa 6 weken duren.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/nieuw-kijkduin kunt u terecht voor meer informatie over de bouw van Nieuw Kijkduin. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

Boele & van Eesteren heeft een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Boele & van Eesteren is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw, neem dan contact op met Boele & van Eesteren via communicatie@boele.nl of bel naar 070-414 4200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!