Zoeken
DJI_0342.JPG

Nieuwsbrief 2: aanbrengen WKO bronnen

DJI_0342.JPG

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Nieuw Kijkduin aan het Deltaplein. Het project wordt uitgevoerd door Boele & van Eesteren. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

De komende periode starten we met het aanbrengen van de WKO bronnen voor fase 1A, 1B en 1C (huidige bouwdelen). Warmte- en koudeopslag (WKO), is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. In het project Nieuw Kijkduin genereren de WKO bronnen de energie voor de verwarming en warmwatervoorziening van de appartementen en commerciële ruimten. Hiervoor worden er twee bronnen geboord: één zogeheten ‘koude’ bron ter hoogte van Zeehaghe en één zogeheten ‘warme’ bron ter hoogte van de kruising Kijkduinsestraat en Deltaplein. Voor een juiste werking dienen de warme en koude bron op gepaste afstand van elkaar geboord te worden.

Locatie Zeehaghe

Op dinsdag 19 februari wordt er gestart met het boren van de “koude” bron op de locatie ter hoogte van Zeehaghe. De booropstelling en het benodigde materieel, staan op de stoep achter bouwhekken. Het verkeer op de Hoek van Hollandlaan heeft geen hinder van de werkzaamheden.  De boorwerkzaamheden nemen circa twee weken in beslag en zijn geluids- en trillingsarm. De uiteindelijke brondiepte wordt ongeveer 230 meter. Zodra de bron op diepte is wordt de booropstelling verkleind om de bron verder te ontwikkelen en te testen. De verkleinde booropstelling blijft gehandhaafd tussen 4 t/m 22 maart. Daarna wordt deze verwijderd en wordt de stoep weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.   

Locatie Kijkduinsestraat / Deltaplein

Voor het boren van de “warme” bron op de locatie van de kruising Kijkduinsestraat en het Deltaplein is het noodzakelijk om het Deltaplein tijdelijk af te sluiten. Hierdoor is er in de periode van 11 maart t/m 14 april geen doorgaand verkeer mogelijk, behoudens voor fietsers en voetgangers, van het Deltaplein naar de Kijkduinsestraat en andersom. Voor deze wegafsluiting hebben wij een vergunning aan moeten vragen bij de gemeente en deze is inmiddels verleend. Door de wegafsluiting wordt ook de busroute omgelegd. De bushalte aan de Kijkduinsestraat wordt gedurende deze periode verplaatst naar de Machiel Vrijenhoeklaan.

Voor de bewoners van het appartementengebouw op de hoek van het Deltaplein/ Kijkduinsestraat is hun parkeerruimte bereikbaar via het fietspad.

Het boren van de bron gebeurt in de periode van 11 t/m 29 maart. Ook hier bedraagt de uiteindelijke brondiepte circa 230 meter. Vervolgens wordt de bron in de eerste weken van april verder ontwikkeld en getest.

We gebruiken deze weken tevens om de rioolaansluiting voor het project in het Deltaplein aan te leggen.

Vanaf maandag 15 april is de weg weer vrij voor verkeer. Ook de bus rijdt vanaf 15 april weer via de reguliere route.

De tekeningen van deze werkzaamheden en de benodigde verkeersmaatregelen kunt u onderstaand raadplegen.

Werktijden

Boele & van Eesteren werkt maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Tevens kan er ook op zaterdag gewerkt worden van 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken brengen wij u hiervan vooraf op de hoogte.

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. 

Bewuste Bouwers

De bouwplaats van het project Nieuw Kijkduin is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail. Voorafgaand aan overlast gevende werkzaamheden informeren wij u als omwonende uiteraard via een nieuwsbrief die huis-aan-huis bezorgt wordt.

Contact

Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw, neem dan contact op met Boele & van Eesteren via communicatie@boele.nl of bel naar 070 – 4144200.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!