Zoeken
2421_kijkduin_ext_kijkduin_a2_01 high res.jpg

Nieuwsbrief 1: Start inrichten bouwterrein

2421_kijkduin_ext_kijkduin_a2_01 high res.jpg

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van het project Nieuw Kijkduin aan het Deltaplein. Het project wordt uitgevoerd door Boele & van Eesteren. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat wordt er gebouwd?

Er wordt gestart met de eerste fase, welke onderdeel is van het totale plan Nieuw Kijkduin. Deze omvat 69 luxe appartementen, waarvan 31 koopappartementen. Onder de woning komt een mix van winkels, horeca en het dagelijkse versconcept: DailyTaste.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u graag door naar: www.nieuwkijkduin.nl

Wat gaat er de komende maanden gebeuren en wat merkt u ervan?

  • Op 12 februari 2018 starten wij met het plaatsen van bouwhekken om het bouwterrein af te schermen. Aansluitend wordt het terrein bouwrijp gemaakt.
  • Vanaf begin maart 2018 gaan de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Het zand dat uit de te ontgraven bouwput zal komen, dient in het duingebied te worden teruggebracht. Om dit mogelijk te maken en te voorkomen dat er vogels gaan broeden op de plekken waar dit zand wordt aangebracht, zal ter plaatse de huidige vegetatie worden verwijderd. Hierbij worden de gebieden gerespecteerd waar habitattypen voorkomen die moeten worden ontzien. In het naastliggende plaatje ziet u de rode contourlijnen van de nieuw te vormen duinen. Binnen de contouren van deze nieuw aan te brengen duinen zal de eventueel aanwezige vegetatie worden verwijderd vanaf medio week 7 2018. Deze werkzaamheden vinden plaats onder ecologische begeleiding

Werktijden

Boele & van Eesteren werkt maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Tevens kan er ook op zaterdag gewerkt worden van 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken brengen wij u hiervan vooraf op de hoogte.

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. 

Bewuste Bouwers

De bouwplaats van het project Nieuw Kijkduin is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.boele.nl/project-websites/nieuw-kijkduin kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail. Voorafgaand aan overlast gevende werkzaamheden informeren wij u als omwonende uiteraard via een nieuwsbrief die huis-aan-huis bezorgt wordt.

Contact

De nieuwsbrieven worden gepubliceerd op bovengenoemde projectwebsite. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw, neem dan contact op met ondergetekende (communicatie@boele.nl) of bel naar 070 – 4144200.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!