Zoeken
lloyd yard 28-08.jpg

Nieuwsbrief 6: werkzaamheden week 34/42

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden voor de realisatie van de projecten Lloyd Yard en Babel, gelegen tussen de Kratonkade, Loods Bali, Lloydkade en Loods Celebes. Middels deze brief informeren wij u over de in de komende weken benodigde werkzaamheden.

Klachten

Afgelopen week zijn er bij ons een aantal klachten binnen gekomen over de bereikbaarheid en veiligheid van omwonenden en passanten. De beschreven situaties betreuren wij ten zeerste. Naast dat wij als Bouwcombinatie aan het project bouwen, zijn er ook andere partijen rondom onze bouwplaats aan het werk:

  • Gemeentewerken Rotterdam legt de bestrating aan.
  • Nuts bedrijven zijn werkzaam de woningen aan te sluiten water, elektra enz.

Deze partijen vallen niet onder onze aansturing en verantwoordelijkheid. De bedrijven vragen zelf vergunningen aan bij de instanties.

Daarnaast vinden er ook regelmatig werkzaamheden plaats aan de reeds bewoonde woningen rondom onze bouwplaats. Dit was ook afgelopen week het geval, waardoor de weg werd gestremd. Nadat wij dit constateerde hebben wij de aannemer hierop aangesproken en is de hoogwerker verwijderd.

Wij blijven met al deze partijen in gesprek om de werkzaamheden af te stemmen, de veiligheid te garanderen en de Lloyd pier bereikbaar te houden.

 

werkzaamheden lloyd yard 34-42.png

Wat gaat er gebeuren en wat merkt u ervan?

  • Eind deze week (week 34) is de bestrating van de Kratonkade gereed en zal Gemeentewerken deze weer vrij gegeven voor het verkeer.
  • Vanaf maandag 28 augustus (week 35) wordt de Lloyd kade afgesloten om onze torenkraan af te voeren. Deze werkzaamheden duren tot eind van de week.
  • Vanaf maandag 28 augustus (week 35) tot eind van deze week is Loods Celebes voor een deel afgesloten om het definitieve straatwerk te leggen. In de 3 weken daarna (week 36 t/m 38) is Loods Bali afgesloten om het definitieve straatwerk aan te brengen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Gemeentewerken.
  • Vanaf week 38 t/m ongeveer week 42 zullen er werkzaamheden uitgevoerd/plaats vinden op de Lloydkade.

Bovenstaande werkzaamheden en de overige werkzaamheden aan het project kunnen overlast veroorzaken, waar nodig zullen wij verkeersregelaars inzetten. In de afbeelding onder aan deze brief ziet u de afzettingen, werkzaamheden en hoe dit de wijk zal beïnvloeden. Uitgangspunt is dat Lloyd pier bereikbaar blijft.

Automatische berichten via projectwebsite

Op de projectwebsite (www.lloydyard-babel.nl) kunt u terecht voor meer informatie over deze projecten. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Lloyd Yard en Babel, neem dan contact op met ondergetekende (communicatie@lloydyard-babel.nl) of bel naar 070-414 4200

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!