Zoeken
TCBN.jpg

Nieuwsbrief 2: Start bouw werkzaamheden

TCBN.jpg

Bouwcombinatie Kroon & de Koning | Boele & van Eesteren is recent gestart met het inrichten van de bouwplaats voor de nieuwbouw van de projecten Lloyd Yard en Babel, gelegen tussen de Kratonkade, Loods Bali, Lloydkade en Loods Celebes. Deze week ronden wij de inrichting van de bouwplaats af. Komende week gaan wij starten met de volgende fases.

Wat wordt er gebouwd?

  • Lloyd Yard bestaat uit een verdiepte parkeergarage met hierboven 136 appartementen verdeeld over 5 blokken;
  • Babel betreft eveneens een verdiepte parkeergarage met hierboven 24 appartementen.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren en wat merkt u ervan?

  • De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de damwanden. In de buurt van de monumentale bebouwing doen wij dit door de damwanden per vier planken de grond in te drukken. Dit is een geluids- en trillingsarme methode, waarmee overlast naar de omgeving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Verder van de monumentale bebouwing zullen wij de damwanden door middel van trillen op diepte brengen. Deze methode kan geluids- en trillinghinder opleveren. Het aanbrengen van de damwanden start maandag 22 november as. en zal ca. 3 weken in beslag nemen.
  • Vanaf eind november zullen wij starten met het heiwerk. De palen zullen deels geboord worden en deels geheid, afhankelijk van de locatie ten opzichte van de monumentale bebouwing. Het heien kan geluids- en trillinghinder opleveren. Wij denken eind februari 2022 het heiwerk gerealiseerd te hebben.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

Op de projectwebsite (www.lloydyard-babel.nl) kunt u terecht voor meer informatie over deze projecten. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

De bouwcombinatie heeft een vergunning voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van Lloyd Yard en Babel, neem dan contact op met Bouwcombinatie Kroon & de Koning | Boele & van Eesteren via communicatie@lloydyard-babel.nl of bel naar 070-414 4200. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!