Zoeken
14289_Blok8_vogelvlucht_standpunt03_V04.jpg

Nieuwsbrief 3: Afwerken keldervloer

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die buiten de reguliere werktijden van 07.00 tot 19.00 uur op het bouwterrein van Holland Park Diemen aan de Eekholt gaan plaatsvinden.

vlinderen_edited.jpg

Wat gaan we doen?

In de komende periode worden de diverse vloervelden van de keldervloer van de parkeergarage gestort en afgewerkt. De betonstorts vinden plaats gedurende reguliere werktijden. Aansluitend wordt de keldervloer machinaal uitgevlakt, ook wel vlinderen genoemd, dit kan doorlopen tot 24.00 uur in de avond.

Het afwerken van de vloer is afhankelijk van de mate waarin het beton aan de oppervlakte is uitgehard. Deze verharding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor is het erg lastig te bepalen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Helaas is de overlast van geluid en verlichting van het werkgebied niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen ons uiterste best de activiteiten zo snel mogelijk af te ronden, zodat de overlast beperkt blijft.

Geplande data

Het storten en vlinderen van de keldervloer van de parkeergarage wordt in 3 fasen uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende data:

  • Woensdag 15 juni 2022
  • Woensdag 29 juni 2022
  • Donderdag 14 juli 2022

Eventuele wijzigingen in data door onvoorziene weersomstandigheden worden via de projectwebsite gecommuniceerd.

Kinderen op de bouwplaats

We merken steeds vaker dat buiten werktijd kinderen de bouwplaats betreden. In verband met de veiligheid (o.a. valgevaar) is dit niet toegestaan. Het betreden van de bouwplaats is verboden voor alle onbevoegden. We doen aan al onze omwonenden de oproep om hierop toe te zien.

Automatische nieuwsberichten via projectwebsite

de projectwebsite www.hollandparkdiemen.nl kunt u terecht voor meer informatie over ons project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Werktijden

De bouwcombinatie heeft een vergunning voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hierover vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw Holland Park Diemen, neem dan contact met ons op via de mail (communicatie@hollandparkdiemen.nl) of bel naar 020-851 1800.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!