Zoeken
1880x800-fase-3.jpg

Start bouw fase 3

1880x800-fase-3.jpg

Boele & van Eesteren bv realiseert in opdracht van Ontwikkelingscombinatie Hart van ’s-Gravenzande het centrumplan Hart van ’s-Gravenzande. Met deze brief willen wij u een beeld geven van het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat wordt er gebouwd?

De appartementen en de winkelruimten van fase 1 + 2 zijn in september 2017 opgeleverd. In fase 3 worden op de oude locatie van de Lidl aan de Langestraat nog 14 appartementen en 7 winkelruimten gebouwd.

Wat is er in de afgelopen maanden gebeurt?

Onze opdrachtgever heeft samen met haar onderaannemers de opstallen gesloopt en de bouwplaats bouwrijp gemaakt. Vorige week is het bouwterrein aan Boele & van Eesteren overgedragen, waarna wij gestart zijn met de bouwplaatsinrichting en het eerste grondwerk.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren en wat merkt u ervan?

  • De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van funderingspalen. De funderingspalen worden geboord, een geluids- en trillingsarme manier van heien om overlast naar de omgeving te beperken. De heistelling wordt op dinsdag 29 mei onder begeleiding aangevoerd, waarna we op woensdag 30 mei starten met de heiwerkzaamheden. Het heiwerk duurt ongeveer 2 weken.
  • Voor het creëren van een veilige bouwplaats, dienen de 4 bomen, die direct tegen het bouwhek staan, gekapt te worden. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend. De bomen zullen donderdag 7 juni worden gekapt.
  • Op maandag 25 juni wordt de torenkraan opgebouwd met behulp van een mobiele kraan. Vanuit veiligheidsoverwegingen zal de Langestraat tijdens de opbouw tijdelijk gestremd zijn. De keuze voor een torenkraan beperkt het aantal stremmingen tot een minimum.
  • In overleg met de gemeente is een logistiek plan opgesteld. Uitgangs-punten voor dit plan zijn: veiligheid, scheiding bouwverkeer en publiek en een bouwveiligheidszone conform Landelijke richtlijn bouw- en sloop-veiligheid. De vrachtwagens worden gelost vanuit de Langestraat direct voor de bouwplaats. Om dit veilig te laten verlopen wordt een afsluitbare corridor gemaakt.De publieke doorgang is aan de kant van de winkels. Tijdens de bouw is de corridor gesloten, De bevoorrading van de winkels is afgestemd met de winkeliers. Het bouwverkeer betreedt de corridor ter hoogte van het kruising Van de Kasteelestraat / Langestraat. Groot/zwaar transport verlaat de bouwplaats onder begeleiding van verkeersregelaars door de winkelstraat richting het Marktplein. Overig transport zal de bouwplaats onder begeleiding verlaten via de Van de Kasteelestraat.

Informatiebijeenkomst

Om u goed op de hoogte te houden van de werkzaamheden en de zaken die u kunt verwachten tijdens het bouwproces, willen wij u hierbij graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst staat gepland op maandag 11 juni van 19.00 – 21.00 uur. U bent welkom in winkelunit tegenover tegen over restaurant De Buren.

Werktijden

Boele & van Eesteren streeft ernaar het project van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 tot 17.00 uur te realiseren. De vergunning is van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 tot 19.00 uur. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken zullen we u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Boele & van Eesteren is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.boele.nl/project-websites/hart-van-s-gravenzande kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail. Voorafgaand aan overlast gevende werkzaamheden informeren wij u uiteraard via een nieuwsbrief die huis-aan-huis bezorgt wordt.

Contact: Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw, neem dan contact op met communicatie@boele.nl of bel naar 070-414 4200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!