Zoeken

Razendsnelle bouw door prefab

load_img.php-23.jpeg

18.09.2013 - De komende maanden verrijst in rap tempo de constructie van beton en staal (casco) van de nieuwbouw op het voorterrein van het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. Dankzij de gekozen bouwmethode, het zogenaamde prefab bouwen, kunnen we vaart maken met de nieuwbouw. Maar wat houdt prefab bouwen nu eigenlijk in?

Wat is prefab?
Prefab is een afkorting van het Engelse woord ‘prefabricated’ wat ‘vooraf gemaakt’ betekent. Voor onze nieuwbouw houdt dit in dat een gespecialiseerde fabriek kant-en-klare bouwdelen vervaardigt. Deze bouwdelen zijn bij aankomst op de bouwplaats direct gereed voor plaatsing.

Waarom deze methode voor het Haga?
Patiënten, personeel en omwonenden zijn gebaat bij zo min mogelijk overlast van de nieuwbouw. Met prefab bouwen vindt een deel van het bouwproces buiten het ziekenhuisterrein plaats. In de praktijk betekent dit minder lawaai, minder materiaal en mensen op het bouwterrein, minder bouwverkeer en de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek een gebouw neer te zetten.

Zijn er nog meer voordelen?
Ja, prefab elementen zijn van betere kwaliteit omdat ze in een fabriek met hoogwaardige machines worden gemaakt, waarbij weersomstandigheden niet van invloed zijn op het resultaat. Prefab bouwen heeft verder als voordeel dat er een kleinere bouwplaats nodig is; er is minder opslag en productieruimte nodig voor materialen. Tevens zijn er minder mensen nodig voor de montage van het casco. Dit alles maakt de bouwplaats overzichtelijker en veiliger.


Wat zijn de nadelen?
Prefab bouwen versnelt de bouw in de uitvoeringsfase, maar vraagt meer tijd in de voorbereidingsfase. Gebruikers moeten al in een vroeg stadium nadenken over voorzieningen en apparatuur, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in de prefab elementen. Dit is vaak een lastige opgave voor de opdrachtgever. Het Haga heeft diverse gebruikersgroepen aangesteld, die al vroeg in het proces betrokken zijn.

Welke delen van de nieuwbouw zijn prefab en welke niet?
Globaal kunnen we stellen dat de (kelder)wanden en vloeren van de constructie zullen bestaan uit prefab onderdelen. Ook de gevelkozijnen, dakelementen van de lichtstraat en de luchtkanalen komen pasklaar naar de bouwplaats. Binnenwanden en plafonds zijn niet geschikt voor prefab en worden op de bouwplaats op maat gemaakt.

Hoe ziet de planning er voor de komende maanden uit?
We zijn na de bouwvak gestart met de betonconstructie van de nieuwbouw. Vanaf november zullen we de staalconstructies en de gevels monteren, zodat in december het casco gereed is. In 2014 zullen de werkzaamheden minder merkbaar zijn voor de omgeving, want dan zijn we vooral binnen bezig met de afbouw en het plaatsen van de installaties. In het eerste kwartaal van 2015 is de nieuwbouw gereed.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!