Zoeken
DSC_3715.jpg

Breken van puin

DSC_3715.jpg

Eind november zijn de ruwe sloopwerkzaamheden in het voormalige Rabobankgebouw gestart. Zoals tijdens de omwonendenbijeenkomst van 28 september werd gemeld wordt het afkomende puin op locatie met een mobiele puinbreker gebroken, waarbij geluidsoverlast ervaren kan worden. Door het puin op locatie te breken vinden er minder transportbewegingen plaats. Dit komt ten goede aan de veiligheid, de overlast in de omgeving en het milieu. Een deel van het vrijkomende granulaat wordt tevens verwerkt ter opvulling van de voormalige parkeerbak. Het overige deel wordt op de locatie Verdilaan en de locatie Laan van de Glazenstad hergebruikt voor bouwwegen en ondergronden van parkeervakken. Het breken zal plaatsvinden in week 1 en in week 3.

Aanvoer puinbreker

Op de dag dat de puinbreker wordt aangevoerd zullener eerst rijplatenwordengelegdombeschadigingenaandewegte voorkomen.De puinbreker wordt op eendiepladeraangevoerd,welketijdenshetlossenopde Stokdijkkadezalparkeren. Ten tijde van het parkeren en lossen zullen verkeersregelaars worden ingezet voor een goede doorstroming en veilige verkeerssituatie.

Aan- en afvoer afkomende materialen

De aan- en afvoerroute tijdens de sloop gaat via de Stokdijkkade. Incidenteel zal de aanvoer via de Verdilaan lopen. De aanvoerroute loopt via de N213, via de Middel Broekweg, Pijle Tuineweg en Stokdijkkade naar de bouwplaats. We verwachten een week intensieve afvoer van het puin. Het benaderen en verlaten van de bouwplaats zal eveneens onder begeleiding plaatsvinden.0-19.00uur.

Overige werkzaamheden

Nadat we het niet bruikbare puin hebben afgevoerd naar de locatie Laan van de Glazen Stad, worden aan de Verdilaan de grondwerkzaamheden uitgevoerd om het terrein bouwrijp te maken. In april zal de bouwplaats verder ingericht worden ter voorbereiding op de start van de bouw in mei 2016. Ca. 2 weken voor de start zullen wij een omwonendenbijeenkomst organiseren.

Werktijden

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op werkdagen van 07.00 - 17.00 uur. De verleende vergunning is van 07.00 - 19.00 uur.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!