Zoeken

Voortgang t/m januari 2013

Graag informeren wij u over de werkzaamheden voor de komende drie maanden:

Er is in de afgelopen periode hard gewerkt aan de sloop van het voormalige ‘Woonbron gebouw’. Momenteel is dit gebouw, met uitzondering van het Wall Relief van “Henry Moore”, tot op het maaiveld gesloopt. Later zal het gedeelte dat aansluit op het Weena Point worden gesloopt.

Realisatie bouwput

Omdat er nog bestaande kelders moeten worden gesloopt en er een nieuwe 2-laagse parkeerkelder gerealiseerd zal gaan worden, is het noodzakelijk om tijdens de werkzaamheden plaatselijk de grondwaterstand te verlagen, zodat er droog gewerkt kan worden. Om dit te realiseren zullen er tijdelijk rondom de bouwput stalen damwanden worden aangebracht. Vanaf week 45 wordt er gestart met het heiwerk van de damwanden. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden eind 2012 gereed zijn. Omdat er veel energie nodig is om de damwandplanken in te brengen zal het intrillen van de damwanden mogelijk overlast geven voor u als omwonende. Trillingen kunnen in een wijde omtrek niet alleen gehoord, maar ook gevoeld worden. Om eventuele schade aan omliggende bebouwing te voorkomen, worden de trillingen continu geregistreerd met meetapparatuur.

Realisatie fundering

Na het gereed komen van de bouwput zullen wij starten met het heiwerk voor de fundering.

Werktijden

De omvang van de werkzaamheden is dusdanig groot, dat er op werkdagen tussen 7.00 en 19.00.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!