Zoeken

Extreme vormen vragen om meesterschap

De Zuidas is een landmark rijker. En wat voor één. De eigenzinnige architectuur van MVRDV’s ‘Valley’ met gevels van glas en natuursteen, biedt ruimte aan luxe huurappartementen, kantoren en voorzieningen. Geheel in lijn met de Amsterdamse verstedelijkingswensen voor dit deel van de stad. Naast de bouwtechnische aspecten, wordt ‘de vallei’ volledig groen opgeleverd. Een topprestatie onder extreme omstandigheden van Boele & van Eesteren en G&S Bouw.

8-21-10-23 4.jpg
21_09_MST0106.jpg

Niets is hetzelfde

Een gebouw als Valley realiseren is topsport. Zeker als door corona materialen schaars zijn en goed personeel zich niet zo makkelijk laat vinden. Roel van Heumen, projectdirecteur voor Valley: “Onze kennis, kunde, flexibiliteit en oplossend vermogen zijn maximaal getest. Als je het platslaat staat of valt alles met goede communicatie en intensieve en transparante samenwerking met opdrachtgever, leveranciers, collega’s en de gemeentelijke instellingen. Zeker bij een gebouw waar geen gevelpaneel en plattegrond hetzelfde is.”

“Onze kennis, kunde, flexibiliteit en oplossend vermogen zijn bij dit project maximaal getest."

Roel van Heumen - projectdirecteur Valley

Wijziging van plattegronden tijdens de bouw

De doortastendheid die Roel beschrijft kwam ook van pas toen de indeling van de 200 woningplattegronden tijdens de bouw werd gewijzigd. Roel: “Wij waren na de parkeerkelder en de onderste bouwlagen met kantoren en voorzieningen toe aan realisatie van de eerste woonlagen toen de woningplattegronden werden aangepast. Iedere woning kreeg een eigen, unieke indeling. Daarnaast is er in de plannen een zwembad toegevoegd, hebben we een trillingsvrije rooftopbar gerealiseerd en moest alle tegelwerk worden aangepast. Het eindresultaat is natuurlijk prachtig, maar dit vergt veel van je mensen. Die moeten continu ‘aan’ staan en extra opletten dat ze met de juiste dingen op de juiste plek bezig zijn.”

Uitstekende specials

Wie het ontwerp goed bekijkt ziet een aantal ‘rotsformaties’ uit het gebouw steken. Ook deze zogenaamde 'specials' waren een uitdaging. “De stalen constructies moesten aan de betonconstructie worden bevestigd maar konden niet op hoogte opgebouwd worden”, vertelt Roel. “Dus hebben we ze op maaiveld in elkaar gezet en naar boven gehesen. Omdat de tolerantie maar 4 tot 5 millimeter was, kun je bedenken dat dit wel echt een huzarenstukje is geweest.”

Puzzelen met natuursteen

De grootste puzzel van het gebouw was de natuursteen buitengevel en afwerking aan de binnenzijde. Roel: “Op het moment dat er kratten natuursteen geleverd werden, werden de gevelpanelen uit deze zendingen stuk voor stuk beoordeeld en gesorteerd. De panelen waren door de fabriek op basis van een in BIM uitgewerkt patroon geproduceerd. Ieder paneel met een unieke afmeting en unieke nummering. Doordat geen enkel paneel hetzelfde is, moet je heel goed in de gaten houden waar wat bevestigd wordt. De panelen gingen in kratten op de juiste plek de steigers op waar ze verder werden verwerkt.

21_09_MST0205.jpg

Groene vingers

Het ontwerp voor de beplanting is van de hand van Piet Oudolf. “We hebben het dan over 300 – 400 verschillende soorten bomen, struiken en planten. Hiervoor moesten we het ontwerp vertalen naar ons proces”, zegt Roel. “In de voorbereidingen hebben we hiervoor intensief samengewerkt met de ontwerper en de onderaannemer groenvoorziening. Ook moesten we bij de engineering rekening houden met een paar honderd aanlijnvoorzieningen voor de mensen van het groenonderhoud. Zij werken zowel bij het aanplanten als bij het onderhoud op grote hoogte en moeten dat te allen tijde veilig kunnen doen.”

Gestroomlijnd proces

Een gebouw als Valley vraagt om precisie. Het is 100% bouwen van architectuur waarbij van begin tot einde alle details belangrijk zijn. Dat vraagt ook om een precisieplanning, zeker als de eerste huurders van de kantoorverdiepingen een half jaar voor oplevering van de woningen al beginnen met de afbouw en inrichting. Roel: “We hebben ons proces zo ingericht dat we per week met de opdrachtgever extra wensen of inzichten exact naar elkaar toe uitspraken en vastlegden. Het is een verschrikkelijk mooi werk en ik ben heel trots hoe we dit met alle partijen samen hebben gerealiseerd.”

Meer weten? Bekijk de projectpagina