Zoeken

CO2- prestatieladder

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. We maken stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien ook nog veel uitdagingen. Boele & van Eesteren bv conformeert zich aan de door VolkerWessels doelstelling van 70% CO 2 reductie in 2030 ten opzichte van 2019. Transparantie over onze CO 2 -emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

diagram 2023

Inzicht

De CO2-emissie van Boele & van Eesteren bv is in 2023 uitgekomen op een totaal van 612 ton. Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van onze vervoersbewegingen. Deze zorgen voor ruim 80 % van onze uitstoot. Daarnaast zorgt 'verwarmen" voor 10 procent van onze CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot voor verwarmen betreft voornamelijk gasverbruik op ons kantoor. Aangezien we volledig gebruik maken van groene stroom heeft op de rubriek elektriciteit geen uitstoot plaatsgevonden. Met de CO2-uitstoot van 612 ton in 2023 zien we een sterke reductie ten opzichte van het basisjaar 2019. . De CO2-uitstoot in 2023 is bijna 37% lager dan in 2019. Ten opzichte van 2022 is een reductie behaald van 63 ton CO2 (bijna 10%). 

Reductie

Het reductiebeleid van VolkerWessels en daarmee van Boele & van Eesteren focust zich met name op het reduceren van uitstoot binnen de vervoerscategorie en het elektriciteitsverbruik. Een grote bijdrage in de reductie is de vergroening van het leasewagenpark. Steeds meer auto's worden vervangen door elektrische auto's. Daarnaast besteden we aandacht aan de reductie op het gebied van verwarmen en ligt de focus op onze eigen ontwikkelingen en hoe deze bijdragen aan C02-uitstoot in de keten.