Zoeken
birdview 1.jpg

Uitnodiging omgevingsbijeenkomst

birdview 1.jpg

COM4 Trip zal in opdracht van Jebber het project de Trip, op de hoek van de Briljantlaan en de Helling, realiseren. Begin september zullen wij starten met de voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats van de Trip.

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij het niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op maandag 1 september van 19.30 – 21.00 uur. U bent welkom in Tivoli De Helling, Helling 7. Vanuit COM4Trip krijgt u informatie over de stand van zaken nieuwbouw van De Trip, de planuitwerking, het bouwtraject en de planning en kunt u de nodige vragen hierover stellen.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!