Zoeken
deHooch2606.jpg

Werkzaamheden juni - juli 2019

deHooch2606.jpg

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van ons project De Hooch in Amsterdam. Momenteel staan de werkzaamheden in het teken van het aanbrengen van de damwanden.

In de tweede week van mei zijn we gestart met het aanbrengen van deze damwanden. De damwanden worden per vier damwandplanken de grond ingedrukt en dienen als grondkering voor het realiseren van de 2-laagse ondergrondse parkeergarage. Deze week worden de laatste damwanden aangebracht waardoor de damwandkuip eind deze week wordt gesloten.

Over het algemeen is het drukken van de damwanden (een trillings- en geluidsarme methode) goed mogelijk geweest. Op een aantal posities werden obstakels in de grond aangetroffen die verwijderd moesten worden voordat we de damwanden konden aanbrengen.

Sloop kelders voormalig KPN gebouw

Nadat de damwandkuip eind deze week wordt gesloten, starten we met slopen van de overige delen van de kelders van het voormalige KPN gebouw. Deze werkzaamheden beginnen komende week en vinden gefaseerd plaats. Bij de sloopwerkzaamheden wordt het vrijkomende puin afgevoerd en wordt de bouwkuip aangevuld met zand. Vanaf dit zandbed worden in de volgende fase van de bouw de funderingspalen geboord.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!