Zoeken
27-3-2020 (11).jpg

Voetgangers- en fietsersportaal gereed

27-3-2020 (11).jpg

Op de bouwplaats van De Hooch kan over twee weken gestart worden met het aanbrengen van de eerste werkvloeren het opbouwende werk. Hiermee wordt een nieuwe fase in de realisatie van De Hooch bereikt. Om de werkzaamheden in deze komende fase veilig te kunnen uitvoeren, worden diverse veiligheidsvoorzieningen getroffen op onze in ruimte beperkte bouwplaats.

Een van de veiligheidsvoorzieningen, het deze week geplaatste stalen portaal, zorgt zowel voor veiligheid voor onze medewerkers als voor de passanten van onze bouwplaats. Tussen het portaal wordt een veiligheidslijn gespannen voor de aanpikkelateur, die ervoor zorgt dat lasten veilig aangepikt van de vrachtwagen gehesen worden. Bovendien wordt, zodra de ruwbouw een aantal lagen boven maaiveld komt, bovenop dit portaal een dak gemaakt. Hiermee wordt de veiligheidszone van de bouwplaats vergroot en kunnen fietsers en voetgangers de bouwplaats veilig blijven passeren. 

Ontgraven bouwkuip

Momenteel wordt de bouwkuip onder het tweede stempelframe ontgraven. Dankzij de vele kubieke meters grond die al zijn afgevoerd, zijn de contouren van de diepe bouwkuip goed zichtbaar geworden. Met dit laatste gedeelte van de ontgraving wordt de diepte van de laagste keldervloer bereikt. Het ontgraven van de diepe bouwkuip is een nauw samenwerkingsproces tussen diverse typen kranen waarbij de grond vanaf de damwandkassen tot op de talud (een gecreëerde hellingbaan) gebracht wordt. Vanaf de talud worden vervolgens de vrachtwagens geladen.

Tijdens het graafproces komen we geregeld houten palen van de oude KPN-centrale tegen. Deze worden, gescheiden van de grond, afgevoerd. De grondankers en de funderingspalen die tot afgelopen december vanaf het maaiveld zijn  aangebracht, worden door huidige graafwerk weer zichtbaar. Samen vormen zij de basis voor de komende funderingspoeren en de keldervloer.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!