Zoeken
vlinderen.png

Nieuwsbrief 3: stort -2 vloer

vlinderen.png

Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die buiten de reguliere werktijden van 07.00 tot 19.00 uur op het bouwterrein van De Hooch aan de Hobbemakade gaan plaatsvinden. Wij hebben hiervoor een ontheffing moeten aanvragen bij de gemeente en deze is inmiddels verleend.

Wat gaan we doen?

Het betreft het storten en afwerken van de -2 keldervloer van De Hooch. Voor het storten van de vloer zal er vanaf 04.00 uur transport plaatsvinden. Op de bouwplaats is een opstelplaats voor de 2 betonmixers, waardoor geen belemmeringen buiten de bouwplaats gelden. De stort van in totaal circa 750 m3 duurt tot rond het middaguur. Direct na het storten moet de keldervloer machinaal afgewerkt worden, ook wel vlinderen genoemd. Wij streven ernaar om het vlinderen rond 19.00 uur af te ronden. Het afwerken van de vloer is echter afhankelijk van de mate waarin het beton aan de oppervlakte is uitgehard. Deze verharding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor is het erg lastig te bepalen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Het kan dan ook voorkomen dat wij ’s avonds door moeten werken om de klus te klaren. Helaas is de overlast van geluid, extra transportbewegingen en verlichting van het werkgebied niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 29 juni 2020. Bovenstaande planning is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de projectwebsite van De Hooch: www.boele.nl/projectwebsites/de-hooch.

Updates en projectinformatie

Op de projectwebsite www.boele.nl/projectwebsites/de-hooch kunt u terecht voor meer informatie over de realisatie van het project. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een automatische nieuwsupdate verzorgd. U kunt zich dan aanmelden voor de nieuwsalert door uw e-mailadres in te dienen onderaan de pagina van de website en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te drukken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via de aanmeldingsmail.

Werktijden

De normale werktijden van Boele & van Eesteren zijn van maandag t/m zaterdag, van 7.00 tot 19.00 uur. Ook in de toekomst zullen wij, indien het wegens bijzondere omstandigheden nodig is om buiten deze tijden op de bouwplaats te werken, u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken.

Bewuste Bouwers

Het project De Hooch is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo zullen wij het project realiseren. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van De Hooch, kunt u contact opnemen met Boele & van Eesteren via dehooch@boele.nl of bellen naar 070-414 4200.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!