Zoeken

Update sloopwerkzaamheden

Wij hebben enkele vragen vanuit onze omgeving ontvangen omtrent het volgende:

Recent zijn er waarschuwingen in verband met asbest geplaatst op de bouwhekken rondom de Geelvinck. Nu de sloopwerkzaamheden bijna voltooid zijn, moeten nog enkele leidingen die zich in de grond bevinden verwijderd worden. Geconstateerd is dat deze oude leidingen asbest bevatten. De leidingen zullen door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd. Deze werkzaamheden vormen geen gevaar voor de omgeving. Wel is het van belang dat de bouwplaats niet wordt betreden. Daarom zijn (wellicht ten overvloede) deze waarschuwingen geplaatst. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!