Zoeken
de geelvinck.jpg

Nieuwsbrief 5

Start bouw

In opdracht van Woonopmaat is de Bouwcombinatie Boele | Bébouw gestart met het project De Geelvinck. In de afgelopen maanden zijn de sloopwerkzaamheden afgerond en zijn we verder gegaan met onze voorbereiding op start bouw. Met deze brief informeren wij u graag over de benodigde werkzaamheden.

bouwlogistiek de geelvinck 24-5-2024

Wat gaat er gebeuren en wat merkt u ervan?

  • De komende weken gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein. Hiervoor voeren we diverse graafwerkzaamheden uit. Aansluitend richten we de bouwplaats in.
  • In de week van 27 mei plaatsen we de bouwkeet.
  • Vanaf 3 juni starten we met het aanbrengen van de funderingspalen. De funderingspalen worden geboord. Dit is een geluids- en trillingsarme techniek om overlast naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Het aanbrengen van de funderingspalen neemt circa 4 weken in beslag.
  • Het bouwverkeer rijdt aan via de Cornelis Geelvinckstraat en rijdt vanaf de Dirk van der Leckstraat de bouwplaats op. Het bouwverkeer verlaat de bouwplaats via een uitrit op de Beatrix van Dongenstraat aan de andere kant van de bouwplaats (zie bijgaande afbeelding). Voor al het verkeer zijn de Dirk van der Leckstraat en Beatrix van Dongenstraat gedurende de bouw eenrichtingsverkeer vanaf de Cornelis Geelvinckstraat.

Werktijden
De bouwwerkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Daarmee volgen we de werktijden uit het Bouwbesluit. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken, zullen we u hierover vooraf op de hoogte brengen.


Automatische nieuwsberichten
Op de projectwebsite www.de-geelvinck.nl vindt u meer informatie over dit project. Ook verzorgen we tijdens de bouw via deze website een automatische nieuwsupdate. U kunt zich op deze website hiervoor aanmelden door uw onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te klikken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.


Bewuste Bouwers
Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.
 

Contact
Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van De Geelvinck, neem dan met een e-mail contact op met ondergetekende via communicatie@de-geelvinck.nl of bel naar 070-41 44 200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Nieuwsbrief 5: Start bouw

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!