Zoeken
de geelvinck.jpg

Nieuwsbrief 4

Werkzaamheden door derden

In opdracht van Woonopmaat is de Bouwcombinatie Boele | Bébouw gestart met het project De Geelvinck. In de komende twee weken ronden wij met het breken van het laatste puin de sloopwerkzaamheden af. Aansluitend gaan wij verder met de voorbereidingen voor de start bouw. Die start naar verwachting begin juni. In de tussenliggende periode worden er op de bouwplaats een aantal werkzaamheden door derden (de Gemeente Heemskerk, Liander en PWN) uitgevoerd. Middels deze brief informeren wij u graag over de werkzaamheden die door de Gemeente Heemskerk worden uitgevoerd. Het PWN informeert u in een aparte brief.

Welke werkzaamheden worden door de Gemeente Heemskerk uitgevoerd en wat merkt u ervan?

  • De gemeente Heemskerk start binnenkort met het bouwrijp maken van de locatie.
  • In de week van 8 april start de Gemeente Heemskerk met het verwijderen van bestaande leidingen en putten binnen de bouwhekken.
  • In de Dirk van der Leckstraat en de Beatrix van Dongenstraat worden bij de in- en uitritten van het bouwverkeer betonnen rijplaten aangebracht.
  • In de Beatrix van Dongenstraat worden een tweetal rioolputten aangebracht. Verkeer wordt omgeleid via de van Bronckhorststraat.
  • Binnen de bouwhekken wordt een nieuw riool ten behoeve van de nieuwbouw aangelegd. In een later stadium worden er rioolwerkzaamheden uitgevoerd in de Dirk van der Leckstraat. Dit is naar verwachting na de afbouw van de grondgebonden woningen.


Werktijden
De bouwwerkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Daarmee volgen we de werktijden uit het Bouwbesluit. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken, zullen we u hierover vooraf op de hoogte brengen.


Automatische nieuwsberichten
Op de projectwebsite www.de-geelvinck.nl vindt u meer informatie over dit project. Ook verzorgen we tijdens de bouw via deze website een automatische nieuwsupdate. U kunt zich op deze website hiervoor aanmelden door uw onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te klikken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.


Bewuste Bouwers
Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.
 

Contact
Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van De Geelvinck, neem dan met een e-mail contact op met ondergetekende via communicatie@de-geelvinck.nl of bel naar 070-41 44 200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Nieuwsbrief 4: werkzaamheden door derden

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!