Zoeken
Geelvinck impressie

Nieuwsbrief 1

Start werkzaamheden De Geelvinck

In opdracht van Woonopmaat start Bouwcombinatie Boele | Bébouw binnenkort met het project De Geelvinck in Heemskerk. Op de locatie tussen de Cornelis Geelvinckstraat, de Beatrix van Dongenstraat en de Jan van Kuikweg maken woningen plaats voor duurzame nieuwbouw woningen en appartementen. In deze brief vertellen wij u graag meer over het project en de benodigde werkzaamheden.

Geelvinck impressie

Wat wordt er gebouwd?

Op de locatie waar nu nog 52 woningen staan worden 28 duurzame eengezinswoningen en 44 appartementen (2 gebouwen) gebouwd.

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

  • Op 1 november worden de bouwhekken om het terrein geplaatst.
  • Allereerst zullen de huidige 52 eengezinswoningen en bijbehorende garageboxen worden gesloopt. Dit start met de sloopwerkzaamheden in de woningen.
  • Na de jaarwisseling worden alle panden vanaf de buitenzijde gesloopt.
  • Daarna zal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Heemskerk het terrein bouwrijp gemaakt worden.
  • Vanaf april 2024 wordt er gestart met de bouwwerkzaamheden.
  • Tijdens de kerstvakantie (vanaf 25 december tot en met 7 januari) is de bouwplaats gesloten. Er wordt in die periode dus niet gewerkt.

Let op: de planning kan nog wijzigen. We zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de beschikbaarheid van materiaal en materieel.

Om veilig te kunnen bouwen, wordt de verkeerssituatie rond het project aangepast en verandert de rijrichting van de straten Dirk van der Leckstraat en Beatrix van Dongenstraat. Beide zijn tijdens de bouw eenrichtingsverkeer van af de Cornelis Geelvinckstraat (zie plaatje)

Geelvinck Start Bouw.png

Werktijden

De bouwwerkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Daarmee volgen we de werktijden uit het Bouwbesluit. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken, zullen we u hierover vooraf op de hoogte brengen.

Automatische nieuwsberichten

Op de projectwebsite www.de-geelvinck.nl vindt u meer informatie over dit project. Ook verzorgen we tijdens de bouw via deze website een automatische nieuwsupdate. U kunt zich op deze website hiervoor aanmelden door uw onderaan de pagina en op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te klikken. Let op! U moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Dan kunt u informatie vinden op www.bewustebouwers.nl.

Contact

Heeft u de vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van De Geelvinck, neem dan met een e-mail contact op met ondergetekende via communicatie@de-geelvinck.nl of bel naar 070-41 44 200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!