Zoeken
Ja_10.jpg

Nieuwsbrief 1: Start werkzaamheden

Wij starten in opdracht van woningcorporaties Vidomes en WoonInvest binnenkort met de bouw van project ‘De Bres’ in Leidschendam. In deze brief vertellen wij u graag meer over het project en de benodigde werkzaamheden.

Wat gaan we bouwen?

Wij gaan 90 huurappartementen bouwen, verdeeld over drie gebouwen aan de Nieuwstraat en Venestraat. WoonInvest neemt twee blokken af met in totaal 72 appartementen, Vidomes het andere blok met 18 appartementen. We starten met de bouw in april 2024. Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar in het derde kwartaal van 2025. 

Wat gaat er in de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?

  • Vanaf 2 april 2024 krijgen we het terrein overgedragen. We starten direct met de inrichten van het bouwterrein.  
  • Onder voorbehoud dat de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt verklaard, zullen wij vanaf 18 april 2024 starten met de eerste werkzaamheden. 
  • We starten op 18 april met het aanbrengen van ongeveer zes meter lange damwanden aan de parkzijde. Het doel van een damwand is om de grond tegen te houden, zodat wij veilig kunnen bouwen. Deze damwanden worden op een hoogfrequente en trillingsarme manier in de grond aangebracht. Hierbij kan wel wat geluidsoverlast optreden. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week. 
  • In de week van 18 t/m 22 april starten we ook met het aanleggen van de warmte- en koude bronnen. Dit is een techniek waarmee in de zomer overtollige warmte in het grondwater wordt opgeslagen, voor nuttig gebruik in de winter. En andersom. Het boren van deze bronnen duurt ongeveer vier weken en levert geen overlast. 
  • Aansluitend starten we in de week van 22 of 29 april met het aanbrengen van de funderingspalen. De funderingspalen worden geboord. Dit is een geluids- en trillingsarme techniek om overlast naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Het maken en aanbrengen van de funderingspalen neemt ongeveer vijf weken in beslag. 
  • De planning en organisatie van de bouw vindt plaats volgens onderstaande afbeeldingen. We maken daarbij gebruik van de bestaande in- en uitritten. 
  • Om veilig te kunnen bouwen wordt er vanuit de landelijk verplichte richtlijn bouwveiligheid een veiligheidszone gehanteerd (rode streepjes in de afbeelding). Uit deze richtlijn blijkt ook dat De Oude Bleijk tijdelijk over één rijrichting moet worden afgesloten. Hierbij geldt een aangepaste voorrangsregeling, die wij met verkeersborden aangeven.
  • Het voetpad en de langsparkeervakken aan de Nieuwstraat/Venestraat worden gedurende bouwperiode afgesloten in verband met de eerder genoemde bouwveiligheidszone. Voetgangers worden ter plaatse van de oversteekplaats omgeleid naar de overzijde.

Let op: de eerdergenoemde planning kan nog wijzigen. We zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de beschikbaarheid van bouwmaterialen en de juist gereedschappen, machines en voertuigen.

Werktijden

De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur
Daarmee volgen wij de werktijden uit het Bouwbesluit. Wanneer het nodig is om buiten deze tijden te werken, brengen wij u hierover vooraf op de hoogte.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Op de projectwebsite www.boele.nl/de-bres leest u meer informatie over dit project. Ook plaatsen we tijdens de bouw via deze projectwebsite regelmatig nieuwsupdates. U kunt zich hiervoor aanmelden door onderaan de pagina op de knop ‘Op de hoogte blijven’ te klikken. Let op: u moet uw aanmelding bevestigen via een aanmeldingsmail.

 

Bewuste Bouwers

Dat bouwen hinder oplevert voor omwonenden, begrijpen wij heel goed. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Wij zijn aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar een Bewuste Bouwer voor staat en zo realiseren wij het project dan ook. Wilt u meer weten wat Bewuste Bouwers voor u betekent? Kijk op www.bewustebouwers.nl

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouw van ‘De Bres’? U bereikt ons per e-mail via communicatie@boele.nl of telefonisch op 070 41 44 200. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren en danken u voor uw begrip.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!