Zoeken
47442cam006_edit2.jpg

Aanpassing verkeerssituatie Rooseveltstraat

In de afgelopen weken zijn wij gestart met de inrichting van de definitieve bouwplaats ten behoeve van de realisatie van BLEI. Om veilig te kunnen bouwen en de veiligheid voor de omgeving te kunnen garanderen, is een bouwveiligheidszone vereist. De consequentie van bovenstaande is dat de bouwhekken aan de Rooseveltstraat opschuiven naar de rijweg en in het asfalt worden verankerd. Dit heeft een aangepaste verkeersituatie tot gevolg, waarbij het fietspad wordt omgeleid en de belijning op de Rooseveltstraat wordt aangepast (zie bijgevoegd document).

Wat gaat er gebeuren en wat merkt u ervan?

  • De werkzaamheden aan het tijdelijke fietspad zijn reeds gestart. Om hinder aan de omgeving te beperken worden de afrondende werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd.
  • De werkzaamheden vinden plaats van donderdag 21 december 21:00 uur tot en met vrijdag 22 december 5:00 uur.
  • Tijdens de werkzaamheden wordt de Rooseveltstraat afgesloten. Verkeer wordt d.m.v. bebording omgeleid.

Kerstvakantie

Vanwege de kerstvakantie voeren wij van 23 december tot en met 7 januari geen werkzaamheden uit op de bouwplaats van BLEI. Vanaf 8 januari zullen wij onze werkzaamheden weer opstarten. We wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2024!

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!