Zoeken

Update werkzaamheden september

OCC_update_september1.jpg

Tijdens de zomervakantie zijn de werkzaamheden op de bouwplaats van het OCC gestaag doorgegaan. De werkzaamheden stonden met name in het teken van het realiseren van zogeheten diepwanden en boorpalen, die onderdeel vormen van de fundering. In de nieuwsbrief van juli en augustus heeft u daar meer over kunnen lezen. In deze update leest u welke activiteiten tot eind september plaatsvinden op de bouwplaats aan het Spuiplein.

Funderingswerkzaamheden

De afgelopen weken zijn drie grote machines ingezet om de funderingswerkzaamheden uit te voeren. Eén daarvan heeft inmiddels zijn dienst gedaan en is aan het eind van deze maand uit het beeld van de bouwplaats verdwenen. De nieuwe funderingselementen worden deze maand gekoppeld aan de fundering van de bestaande keldervloer. Ook wordt deze maand de zogeheten kraanpoer gemaakt voor de eerste torenkraan die aan de zijde van de Turfmarkt komt te staan. In totaal komen er vier torenkranen op de bouwplaats te staan, die over een aantal maanden worden opgebouwd.

Koffieuurtje 9 oktober

Op maandag 9 oktober vindt het volgende koffieuurtje plaats. U bent van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom in de uitvoeringsunit op Schedeldoekshaven 506, 2511 EP Den Haag. Wij verzoeken u zich wel aan te melden voor dit moment. Dat mag door een e-mail te sturen aan info@cadanz.nl.

Transport

De komende weken blijven de transportbewegingen gelijk. Het overgrote deel van de vrachtwagens bereikt onze bouwplaats via de ingang aan de Schedeldoekshaven. Een beperkte hoeveelheid van het bouwverkeer komt de bouwplaats op via de inrit aan het Spuiplein.

Werktijden

Bouwcombinatie Cadanz streeft ernaar om alle werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur uit te voeren. Echter komt het tijdens de funderingsfase voor dat er ook na 19.00 uur of op zaterdag van 7.00 tot 19.00 gewerkt wordt om bijvoorbeeld betonstorts af te maken of voor te bereiden. Diverse werkzaamheden kunnen namelijk om veiligheidsredenen niet onderbroken worden. Uiteraard doen wij ons best de mogelijke overlast beperkt te houden.

Vragen of opmerkingen

Dat bouwen overlast met zich meebrengt, kunnen we niet ontkennen of voorkomen. De bouwplaats van het OCC is echter wel aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar Bewuste Bouwers voor staat en zo realiseren wij ons project. Voor meer informatie over deze gedragscode kunt u kijken op www.bewustebouwers.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van het OCC? Mail ze dan naar info@cadanz.nl of bel naar 070-414 4200.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!