Zoeken

Update werkzaamheden september

rpibak1-20180824165902.JPG

In deze update leest u welke activiteiten in de maand september worden uitgevoerd op de bouwplaats van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) aan het Spuiplein. De komende periode overkappen we de theaterzaal, monteren we het eerste deel van de staalconstructie voor de verdiepingsvloeren en beginnen de werkzaamheden aan de distributiestraat van het gebouw.

Constructie

De volgende stap is het overkappen van de theaterzaal waarna we verder kunnen bouwen aan de toneeltoren. De 30 meter hoge toren komt boven het podium, zodat er voldoende ruimte is om in een later stadium alle theatertechniek in op te kunnen hangen.

Deze maand starten we met de staalconstructie voor de verdiepingsvloeren rondom de theaterzaal. Deze staalconstructie wordt aan de buitenzijde bevestigd aan de geprefabriceerde gevelkolommen. De eerste zeven kolommen zijn eind augustus geplaatst en de bevestigde schoren zorgen voor tijdelijke stabiliteit. De staalconstructie wordt aan de kolommen gekoppeld en samen vormen ze dan de draagconstructie van het uitwendige skelet. De volgende reeks kolommen plaatsen we naar verwachting eind september op het bouwterrein.

Ook beginnen we met de constructie van de concertzaal, die grotendeels op de Turfmarktgarage komt. De zaal komt op de tweede verdieping. Hiervoor is de ondersteuning van de tweede verdiepingsvloer opgebouwd en kunnen we de vloer van de concertzaal maken. Door niveauverschillen in de vloer bouwen we deze in etappes op. De verwachting is dat we er ongeveer drie maanden bezig zijn met deze werkzaamheden. Daarmee komen de contouren van de concertzaal langzaam maar zeker in beeld. Tot slot gaan we aan de slag met de bouw van de distributiestraat aan de Schedeldoekshaven. Via deze distributiestraat wordt het OCC straks bevoorraad.

Werkzaamheden woontorens

In de gebiedsvisie op het Spuikwartier is ook nagedacht over wonen en een commercieel programma rondom het OCC. Bouwcombinatie Cadanz is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het OCC en ontwikkelcombinatie SONATE Spuikwartier ontwikkelt en bouwt binnenkort twee woontorens. Voordat SONATE Spuikwartier kan starten met bouwen in dat gebied, worden door hen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Medio september 2018 organiseren zij samen met de gemeente Den Haag een informatieavond. Voor meer informatie over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met info@sonatespuikwartier.nl.

Werktijden

Bouwcombinatie Cadanz streeft ernaar om alle werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur uit te voeren. Echter komt het voor dat er ook na 19.00 uur of op zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur gewerkt wordt. Diverse werkzaamheden kunnen namelijk om veiligheidsredenen niet onderbroken worden. Uiteraard doen wij ons best de mogelijke overlast beperkt te houden.

Vragen of opmerkingen

Dat bouwen overlast met zich meebrengt, kunnen we niet ontkennen of voorkomen. De bouwplaats van het OCC is echter wel aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar Bewuste Bouwers voor staat en zo realiseren wij ons project. Voor meer informatie over deze gedragscode kunt u kijken op www.bewustebouwers.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van het OCC? Mail ze dan naar info@cadanz.nl of bel naar 070-414 4200.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!