Zoeken
Sloopkraan.jpg

Update werkzaamheden november

Sloopkraan.jpg

In deze update leest u welke activiteiten tot eind november plaatsvinden op de bouwplaats van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) aan het Spuiplein. De laatste funderingselementen worden gestort, de sloopwerkzaamheden van de tijdelijke werkvloer die eerder dit jaar werd gemaakt zijn gestart en we beginnen met het eerste opgaand werk. 

Funderingswerkzaamheden

Begin november zijn de meeste funderingselementen gemaakt en we verwachten dan ook de laatste elementen te kunnen storten. Het koppelen van de elementen aan de fundering van de bestaande keldervloer gaat deze maand verder. In de Spuigarage worden deze werkzaamheden afgerond, aansluitend worden de koppelingen gemaakt in het deel van de Turfmarktgarage.

Start sloop

Eerder dit jaar werd een tijdelijk verstevigde werkvloer gecreëerd. Deze vloer werd op de bestaande parkeerkelders gestort om met diverse zware machines funderingswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Aangezien de funderingswerkzaamheden op bepaalde stukken van de bouwplaats gereed zijn, is op 30 oktober een enorme sloopmachine op de bouwplaats gearriveerd. Het grootste deel van de te verwijderen werkvloer en de oude kolommen in de parkeergarage eronder wordt in stukjes geknepen omdat dit een minder overlast gevende manier van slopen is. Sommige delen kunnen we helaas niet knijpen en hebben we een andere sloopmethodiek voor nodig. Het hakken van deze delen zal geluidshinder opleveren. De sloopwerkzaamheden starten aan de kant van het NDT en bewegen richting de Turfmarkt.

Eerste opgaande constructie

Als de tijdelijke werkvloer en de oude funderingselementen gesloopt zijn, kijk je straks van bovenaf in een ‘lege’ kuip. Zodra de vloer van de parkeergarage in beeld komt, starten we met het eerste opgaand werk. Dat wil zeggen dat we op de vloer van de parkeergarage kunnen starten met de eerste betonkolommen. Tevens wordt weer een grote betonpoer gemaakt waar eind van dit jaar een torenkraan op geplaatst wordt.  

Werktijden

Bouwcombinatie Cadanz streeft ernaar om alle werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur uit te voeren. Echter komt het voor dat er ook na 19.00 uur of op zaterdag van 7.00 tot 19.00 gewerkt wordt. Diverse werkzaamheden kunnen namelijk om veiligheidsredenen niet onderbroken worden. Sloopwerkzaamheden vinden niet na 19.00 uur plaats. Uiteraard doen wij ons best de mogelijke overlast beperkt te houden.

Vragen of opmerkingen

Dat bouwen overlast met zich meebrengt, kunnen we niet ontkennen of voorkomen. De bouwplaats van het OCC is echter wel aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar Bewuste Bouwers voor staat en zo realiseren wij ons project. Voor meer informatie over deze gedragscode kunt u kijken op www.bewustebouwers.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van het OCC? Mail ze dan naar info@cadanz.nl of bel naar 070-414 4200.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!