Zoeken
OCC_nieuwsupdatejuni_diepwandstelling3.jpg

Update werkzaamheden juni

OCC_nieuwsupdatejuni_diepwandstelling2.jpg

Bouwcombinatie Cadanz heeft in februari 2017 het bouwterrein op het Spuiplein overgedragen gekregen van de gemeente Den Haag. Na het uitvoeren van diverse voorbereidende werkzaamheden om de bouwplaats bouwrijp te maken, zijn op 1 juni de werkzaamheden voor de realisatie van het OCC officieel van start gegaan. Hierbij een korte terugblik op de afgelopen weken en een update van de werkzaamheden die plaatsvinden in de maand juni. De geplande werkzaamheden veroorzaken mogelijk geluidsoverlast.

Uitbreiding bouwplaats

De bouwplaats wordt de komende maanden gefaseerd uitgebreid richting het Spuiplein en de Turfmarkt. De eerste uitbreiding op het Spuiplein heeft inmiddels plaatsgevonden. De schutting krijgt deze maand aan deze zijde van de bouwplaats een mooi nieuw ontwerp dat door de gemeente en diverse buurtbewoners is ontworpen. Ook is een extra inrit gemaakt over het Spuiplein. 

Realisatie tijdelijke werkvloer

De afgelopen maanden is gewerkt aan het realiseren van een tijdelijk verstevigde werkvloer. Hiervoor moest eerst gesloopt worden om een vlak werkterrein te creëren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze sloopwerkzaamheden en zijn we bijna klaar voor de volgende fase: het maken van de fundering. 

Funderingswerkzaamheden

Voor het realiseren van de fundering zijn diverse sparingen gemaakt in het bestaande parkeerdek en de parkeerlagen eronder (Spuigarage). Via deze gaten maken wij met behulp van een trillingsarme heimethode de fundering van het gebouw. Trillingsarm wil zeggen dat de funderingselementen in de grond gevormd of geschroefd worden. Er worden dus geen palen de grond in geslagen die trillingen veroorzaken. We gebruiken twee methoden: bij de eerste variant graaft een heistelling een gat in de bodem dat vervolgens wordt opgevuld met wapeningsstaal en een betonmengsel, voor de tweede variant wordt een paal al schroevend in de grond gedraaid en opgevuld met wapeningsstaal en een betonmengsel. Nog niet alle sparingen zijn gemaakt, dus de sloopwerkzaamheden lopen door in deze maand. U kunt hier geluidsoverlast van ondervinden.

Transport

Tijdens de funderingsfase nemen de transportbewegingen iets toe. Het overgrote deel van de vrachtwagens bereikt onze bouwplaats via de ingang aan de Schedeldoekshaven. Een beperkte hoeveelheid van het bouwverkeer komt de bouwplaats op via de inrit aan het Spuiplein.

Werktijden

Nu de werkzaamheden officieel zijn gestart, neemt de werkintensiteit toe. Bouwcombinatie Cadanz streeft ernaar om alle werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur uit te voeren. Echter komt het tijdens de funderingsfase voor dat er ook na 19.00 uur of op zaterdag van 7.00 tot 19.00 gewerkt wordt om bijvoorbeeld betonstorts af te maken of voor te bereiden. Diverse werkzaamheden kunnen namelijk om veiligheidsredenen niet onderbroken worden. Uiteraard doen wij ons best de mogelijke overlast beperkt te houden.

Bewonersbijeenkomst en koffieuurtje op 3 juli

Op 16 mei heeft een geslaagde bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Diverse buurtbewoners waren bij de avond aanwezig. Mocht u de bijeenkomst en presentatie gemist hebben, kunt u de inhoud ervan teruglezen op deze website: http://www.boele.nl/project-websites/occ-den-haag/nieuws1/bewonersbijeenkomst-16-mei. Op 3 juli organiseren wij het eerste koffieuurtje. U bent van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom in de uitvoeringsunit op Schedeldoekshaven 506, 2511 EP Den Haag. Wij verzoeken u zich wel aan te melden voor dit moment, dat mag door een e-mail te sturen aan info@cadanz.nl. Mocht u voor die tijd een vraag of opmerking hebben, kunt u contact met ons opnemen via hetzelfde e-mailadres.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!