Zoeken
20170703_OCC nieuwsbrief juli.jpg

Update werkzaamheden juli en augustus

20170703_OCC nieuwsbrief juli.jpg

Bouwcombinatie Cadanz is in juni gestart met de werkzaamheden voor de realisatie van het OCC. Op 21 juni was de officiële start bouw handeling, waar ook buurtbewoners en de culturele sector bij aanwezig waren. Hierbij een korte terugblik en een update van de werkzaamheden die plaatsvinden in de maanden juli en augustus. Tijdens de zomervakantie werken wij door en de bouwhinder (geluid) blijft beperkt. Meer daarover leest u hieronder.

Uitbreiding bouwplaats

Begin juli is de schutting aan de Turfmarkt verplaatst om de fundering te maken van de eerste torenkraan die in het vierde kwartaal van dit jaar geplaatst wordt. De bouwplaats wordt de komende maanden gefaseerd verder uitgebreid richting de Turfmarkt met als gevolg dat de doorgang langs het stadhuis op termijn smaller wordt.

Geslaagd koffieuurtje op 3 juli

Op 3 juli vond het eerste koffieuurtje plaats waarin een aantal buurtbewoners vragen hebben gesteld aan het uitvoeringsteam. Het koffieuurtje wordt elk kwartaal georganiseerd, maar mocht u voor die tijd een vraag of opmerking hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@cadanz.nl.

Funderingswerkzaamheden

Voor het realiseren van de fundering zijn diverse sparingen (gaten) gemaakt in het bestaande parkeerdek (Spuigarage en Turfmarktgarage). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, waardoor de geluidshinder sterk afneemt. In de parkeerlagen eronder worden nog wel sparingen gemaakt, maar deze werkzaamheden vinden onder de grond plaats, waardoor overlast beperkt blijft.

Via deze gaten maken wij met behulp van een trillingsarme heimethode de fundering van het gebouw. We gebruiken twee methoden: bij de eerste variant graaft een heistelling een gat in de bodem dat vervolgens wordt opgevuld met wapeningsstaal en een betonmengsel, voor de tweede variant wordt een paal al schroevend in de grond gedraaid en opgevuld met wapeningsstaal en een betonmengsel. Momenteel zijn twee graafmachines actief en in de maand juli komt er een boormachine bij als heistelling om de palen in de grond te draaien.

Transport

De komende weken blijven de transportbewegingen gelijk. Het overgrote deel van de vrachtwagens bereikt onze bouwplaats via de ingang aan de Schedeldoekshaven. Een beperkte hoeveelheid van het bouwverkeer komt de bouwplaats op via de inrit aan het Spuiplein.

Werktijden

Bouwcombinatie Cadanz streeft ernaar om alle werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur uit te voeren. Echter komt het tijdens de funderingsfase voor dat er ook na 19.00 uur of op zaterdag van 7.00 tot 19.00 gewerkt wordt om bijvoorbeeld betonstorts af te maken of voor te bereiden. Diverse werkzaamheden kunnen namelijk om veiligheidsredenen niet onderbroken worden. Uiteraard doen wij ons best de mogelijke overlast beperkt te houden.

Vragen of opmerkingen

Dat bouwen overlast met zich meebrengt, kunnen we niet ontkennen of voorkomen. De bouwplaats van het OCC is echter wel aangesloten bij Bewuste Bouwers. Aandacht voor de omgeving, veilig werken, medewerkers en het milieu, dat is waar Bewuste Bouwers voor staat en zo realiseren wij ons project. Voor meer informatie over deze gedragscode kunt u kijken op www.bewustebouwers.nl. Heeft u de komende periode vragen of opmerkingen met betrekking tot de bouw van het OCC? Mail ze dan naar info@cadanz.nl of bel naar 070-414 4200.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!