Zoeken

Algemene berichtgeving omtrent coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook voor de partijen waarmee bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw) werkt. Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van bouwcombinatie Cadanz.

Bouwcombinatie Cadanz houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van u, onze medewerkers, leveranciers en partners zeer serieus. Omdat het om een ernstig en besmettelijk virus gaat, doen wij ons uiterste best om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van Amare. 

Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het coronavirus voor ons project tot een minimum te beperken. Op dit moment is niet te voorzien hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke invloed het virus zal hebben. Daarnaast kunnen meer ingrijpende maatregelen van de overheid volgen.

Gezien de onzekere omstandigheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat in de toekomst dit toch een impact gaat krijgen op de bouw van Amare. In overleg zullen wij dan de verdere maatregelen bespreken om de gevolgen hiervan zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!