icon-arrow-right

We staan in de markt bekend om onze dadendrang en realisatiekracht. Een sterke cultuur die ons al 120 jaar bij de tijd houdt.

Typisch Boele

Anders kijken

‘Dat is typisch Boele’ is een uitspraak die u zomaar kunt horen van onze medewerkers als het gaat over onze manier van werken en het zoeken naar betere, snellere en mooiere oplossingen. Het is namelijk onze drive om onze opdrachtgevers en onszelf positief te verbazen en het hoogst haalbare te leveren. Of dit nu gaat over kwaliteit, snelheid, een duurzaamheidslabel of de beste materialen. Daarom zijn we goed in anders kijken. Want alleen als je anders kijkt en buiten de standaard sporen denkt zie je meer. Meer mogelijkheden. Andere oplossingen. Dan is the sky the limit en dan zijn wij gelukkig. Geef ons een organisatorische of technische puzzel en wij lossen hem graag voor u op. Met precisie en tot in de puntjes georganiseerd. Daar zijn we dan wel weer heel rechtlijnig in! Ook dat is ‘typisch Boele’!

Wilt u weten hoe wij anders kijken? Lees dan over vijf van onze projecten, waar we inventieve oplossingen gecreëerd hebben voor de realisatie van de werken:


terug omhoog

Bewuste Bouwers, goede buren

Een bouwplaats welke is aangemeld bij Bewuste Bouwers is een bouwplaats waarop omgevingsbewust, verzorgd, milieuvriendelijk en veilig wordt gewerkt door vakmensen. Bewuste Bouwers streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector. Dat doet zij door het stimuleren en bevorderen van goede en transparante communicatie tussen bouwlocaties en de directe omgeving. Door het bevorderen van professionaliteit op grote én kleine bouwplaatsen. En door het uitwisselen van goede en praktische oplossingen tussen bouwplaatsen onderling. Hiervoor heeft de stichting Bewuste Bouwers naar Engels voorbeeld een gedragscode opgesteld. Bouwbedrijven die de gedragscode onderschrijven committeren zich aan de vijf pijlers van de code. Klik hier voor de normkaarten.


Omgevingsmanagement

Wij realiseren ons terdege dat een bouwplaats voor veel overlast en verkeershinder kan zorgen en proberen dit dus te voorkomen of te beperken. Dat start met het voeren van goed omgevingsmanagement. Hiermee creëren we begrip door partijen goed te informeren. Zo organiseren we voor de start van onze werkzaamheden een omwonendenbijeenkomst. Hier presenteren wij wat wij de komende periode gaan doen en wat wij doen aan overlastbeperkende maatregelen. Daarnaast kunnen de omwonenden vragen stellen. Door de dialoog aan te gaan ontstaat wederzijds begrip en respect voor elkaar. Daarnaast zorgen we voor periodieke nieuwsbrieven waarin we ingaan op de stand van zaken en wat de omwonenden de komende tijd kunnen verwachten. Al deze informatie is ook te vinden op de projectwebsite die we voor ieder project waar dit relevant is aanmaken. Hier kunnen omwonenden ook hun tips, voorstellen en eventuele klachten bij ons neerleggen.


terug omhoog

PlusWonen

PlusWonen is een sterk woningconcept voor de ontwikkeling en bouw van grondgebonden woningen én appartementen en daarmee heel interessant voor beleggers en woningcorporaties. Het staat voor bouwen met eindeloze mogelijkheden door de grote flexibiliteit van het concept dat continu doorontwikkeld wordt. Daardoor heeft het zich de laatste jaren bewezen in zeer uiteenlopende projecten. Binnenstedelijke uitbreiding of inbreiding, kleine of grote series: PlusWonen biedt een betaalbare maatwerkoplossing, ook wanneer de budgetten krap zijn. Daarbij zijn de ontwerp-, toepassings- en duurzaamheidsmogelijkheden vrijwel onbegrensd. Voor ieder stedenbouwkundig plan heeft PlusWonen dus een pasklaar antwoord.

Ontwikkelingen met PlusWonen komen tot stand aan de hand van een overzichtelijk stappenplan. Zo is het mogelijk díe keuzes te maken die het best aansluiten op de uitgangspunten van het project met behoud van alle voordelen van PlusWonen als duurzaam bouwconcept. Het resultaat: betaalbare en duurzame woningen met een geheel eigen gezicht.

PlusWonen grondgebonden woningen en appartementen zijn ook nog eens duurzaam. De opdrachtgever of toekomstige bewoner kan daarbij kiezen uit extra (installatie) maatregelen om de PlusWoning verder te verduurzamen en de energierekening te verlagen. Zelfs het halen van EPC 0 (nul) of nul op de meter is met PlusWonen mogelijk! Daarnaast kiezen we bij dit concept voor duurzame materialen, duurzame samenwerking en duurzaam grondstoffenbeheer.

PlusWonen is ontwikkeld door VolkerWessels en wij hebben inmiddels al vele PlusWonen projecten met succes gebouwd en ontwikkeld!

Downloads


MorgenWonen

Morgen wonen is dé nieuwe standaard in ontwikkelen en bouwen. Met dit VolkerWessels- concept kunnen er razendsnel kwalitatief hoogwaardige huizen gerealiseerd worden. Dankzij het gebruik van platformelementen wordt de bouwtijd verkort tot maar één dag.

Elk platformelement wordt vooraf onder ideale omstandigheden in de fabriek geproduceerd. Eenmaal op locatie aangekomen dienen de onderdelen alleen nog in elkaar gezet te worden. De Morgenwonen woningen worden compleet afgewerkt opgeleverd, waardoor er nauwelijks tijd zit tussen de overdracht van de sleutel en het betrekken van de woning door de nieuwe bewoners.

MorgenWonen combineert milieubewust en comfortabel wonen; de woningen zijn aan de zuidzijde bekleed met zonnepanelen waarmee eigen energie wordt opgewekt. Daarnaast is de woning uitstekend geïsoleerd en voorzien van een duurzame warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt.

Het resultaat is een duurzame woning van hoge kwaliteit. Onderhoudsarm. Energienota nul. Door de standaardisatie is het concept zelfs al geschikt voor projecten vanaf één woning.

Downloads


 


terug omhoog

Bouw Informatie Management (BIM)

Wij geloven in de toepassing van Bouw Informatie Management (BIM) met bijbehorende werkmethodieken. Deze manier van organiseren heeft invloed op zowel de bedrijfsorganisatie als de projectorganisatie en is bedoeld om efficiënter en effectiever te werken. BIM zorgt voor betere samenwerking omdat het vraagt om afstemming. Het 3D modelleren waarin alle gegevens verzameld worden zien wij als een middel ter ondersteuning van dit proces. Een plan van aanpak is onderdeel van het proces en helpt bij het maken van werkafspraken op projectbasis. Hierin staat de organisatie omschreven in verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast maken we een activiteiten- en werkplan om de processen te stroomlijnen en afspraken over het 3D model te maken. De wijze waarop het model wordt opgebouwd bepaalt grotendeels welke informatie eruit gehaald kan worden.


LEAN

Wij werken op veel projecten vanuit de Lean filosofie en implementeren deze manier van werken actief in onze organisatie. Was de focus op de waarde voor onze klant altijd al hoog, Lean heeft daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Al onze werkzaamheden en contacten staan in het teken van het leveren van het beste resultaat. Daarbij geeft Lean ons handvatten om onze organisatie te blijven verbeteren.

Onze projecten plannen we samen met onze co-makers waarbij wij zorgen dat de ambitie hoog ligt. Hierdoor lukt het ons bijvoorbeeld om de bouwtijd met circa 40 % te verkorten wat onze opdrachtgevers onder andere tijdwinst oplevert en daarmee rentevoordeel of een eerdere opbrengst uit de exploitatie. Lean zorgt voor minder afstemmingsverlies en een constante alertheid op proces optimalisatie- mogelijkheden. Wij gebruiken Lean ook met succes in tendertrajecten. Het maakt direct inzichtelijk waar de verspilling in het proces zit en maakt het mogelijk om hier actief op te sturen.


Ketenintegratie

Als je het samenvat betekent ketenintegratie ‘samen verder komen’. Werken vanuit deze gedachte verandert de ‘onderaannemer’ in een co-maker die niet ‘achteraan’ het proces komt, maar direct zijn of haar expertise inbrengt tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces. Zo denken alle partijen vroegtijdig mee over het product of project. De co-maker wordt zowel technisch als financieel bij een project betrokken wat leidt tot grotere transparantie naar alle partijen. Een open budget van onze kant en een open begroting van de co-maker. Op deze manier houden we de relatie efficiënt en scherp. De voordelen van ketenintegratie zijn legio. Door de korte lijnen worden problemen sneller opgelost, men leert van en houdt rekening met elkaar en er zijn de hierboven genoemde financiële voordelen waardoor de prijs vaak naar beneden kan. De kortere doorlooptijden zorgen bijna altijd voor een win-win situatie. Ketenintegratie zorgt dus voor de realisatie van een project met de beste kwaliteit, tegen de laagste kosten in de kortste tijd. Het zal u daarom niet verbazen dat ketenintegratie waar mogelijk bij ons aan de orde van de dag is.


terug omhoog

Duurzaam en efficiënt

Wij geloven dat wij met onze projecten kunnen bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen. Door een leefomgeving te creëren  die is opgebouwd uit sociale en technologisch hoogstaande wijken en buurten. Waar alles aanwezig is en niets verloren gaat. Een leefomgeving die haar bewoners tijd bespaart en tegelijkertijd bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Een leefomgeving die slim ontworpen is. Een leefomgeving die verder gaat dan het faciliteren van woon- of werkgenot. Een leefomgeving die bijdraagt aan levenskwaliteit.

De vraagstukken van deze tijd zijn divers en uitdagend. Steeds vaker luidt de uitvraag; wat kunnen jullie doen om “bij te dragen aan levenskwaliteit” in plaats van “de impact op het milieu te verminderen”? Elke uitdaging die wij aan gaan, draagt bij aan de kennis en ervaring die we meenemen in onze toekomstige projecten. Of het nu gaat over circulariteit, gasloze woningbouw of nul-op-de-meter, wij zijn van nature leergierig.

Deze persoonlijke gedrevenheid biedt meerwaarde voor opdrachtgevers. Onze opgedane kennis zetten wij in om de hoge kwaliteit van onze projecten te waarborgen. Niet alleen het eindproduct kan bijdragen aan levenskwaliteit.

Wij beseffen ons terdege dat een bouwproces afbreuk kan doen aan de levenskwaliteit in een omgeving.  Om ook de beleving van omwonenden rondom het bouwproces positiever te maken, besteden we veel aandacht aan onze bouwplaats. Als mede-initiatiefnemer van Bewuste Bouwers werken wij op elke bouwplaats conform de richtlijnen van deze stichting. Hiermee zorgen we voor schone, verzorgde, milieubewuste bouwplaatsen van waaruit proactief met de omgeving gecommuniceerd wordt.

Uiteraard voldoet Boele & van Eesteren aan alle gangbare bedrijfscertificeringen zoals ISO 14001, FSC® en PEFC™ en de CO2-prestatieladder.


Met aandacht afvalscheiden

Afvalmanagement

Grondstoffen op de aarde zijn eindig. Daarom besteden we veel aandacht aan de materialen die we gebruiken én kunnen hergebruiken. Aan de voorkant van het bouwproces wordt ingezet op circulariteit. Helaas is het nog niet mogelijk te bouwen zonder afval en vandaar dat we aan de achterkant inzetten op een hoogwaardig afvalmanagementplan.

De eerste stap die we hierin maken is het actief verminderen van het bouwafval. Dit bereiken we onder andere door het toepassen van geprefabriceerde gebouwonderdelen, zoals een compleet prefab betonnen casco of in vooraf vervaardigde installatiecomponenten. Daarnaast willen we zoveel mogelijk afval op onze bouwplaatsen gescheiden afvoeren: des te beter we dit doen, des te meer materialen hergebruikt kunnen worden.

Lees meer

CO2-prestatieladder

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons ISO14001- en FSC®-certificaat, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Lees meer

Duurzame certificering

Bouwprojecten worden steeds vaker gecertificeerd. Naast het bewijs dat aan een bepaalde mate van duurzaamheid wordt voldaan, wordt ook de kwaliteit geborgd. Het proces naar een duurzame certificering vraagt de juiste aandacht. Bij Boele & van Eesteren hebben we ruime ervaring met duurzame certificering, zowel op projectbasis als binnen onze bedrijfsvoering. Onze duurzaamheidscoördinator houdt zich graag bezig met dergelijke vraagstukken. 

Lees meer

terug omhoog

Projectwebsites

Wij zijn gefocust op duurzaamheid. Daarom investeren wij in duurzame projecten zoals het Nieuwe Universiteitsgebouw, het Onderwijs- en Cultuurcomplex en Valley. Op onze projectwebsites vindt u meer informatie over de projecten, partijen en certificaten.

Projectwebsites

terug omhoog

Wie anders kijkt ziet meer

We maken u graag deelgenoot van onze manier van kijken naar projecten, concepten en oplossingen. Want wij leven in een wereld vol passie voor de bouw. Wij zijn trots op wat we voor onze opdrachtgevers en de maatschappij mogen betekenen. Ook zijn we trots op onze nieuwe corporate film, die perfect aansluit bij onze visie. Tip: zet voor het afspelen het geluid aan.


Valley Amsterdam: topsport!

Een gebouw als Valley realiseren is topsport. Het eindresultaat is natuurlijk prachtig, maar het proces was behoorlijk veeleisend. Onze kennis, kunde, flexibiliteit en oplossend vermogen zijn bij dit project maximaal getest. Topsport spelen doe je echter niet alleen. Complimenten aan alle betrokkenen, collega’s, onderaannemers en leveranciers, die in de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan dit indrukwekkende resultaat.


Bouw Amare: juni 2017 - juli 2021

Midden in het centrum van Den Haag realiseerde bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw) Amare. Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk de video voor een impressie van de werkzaamheden van start bouw tot oplevering. 


terug omhoog