icon-arrow-right


Projectwebsites

Nieuws


23 april 2020

Time lapse Valley Amsterdam - t/m april 2020

Op de Amsterdamse Zuidas realiseert Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw) in opdracht van EDGE Technologies het innovatieve en duurzame gebouw Valley. Op de bouwplaats van Valley gaat de uitvoering ook in deze uitzonderlijke periode ‘gewoon’ door. De afgelopen tijd stond in het teken van de ruwbouw van het plintgebouw en de eerste lagen van de woontorens. Momenteel wordt er hard doorgewerkt aan de ruwbouw van de woontorens, het plaatsen van de gevelpuien en is de afbouw van de kantoren en de appartementen gestart! Versneld zien wat we de afgelopen tijd allemaal hebben gerealiseerd op de bouwplaats van Valley Amsterdam? Bekijk dan onze nieuwe time lapse film!24 maart 2020

Algemene berichtgeving omtrent coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook voor de partijen waarmee Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw), onderdeel van VolkerWessels, werkt. Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van Bouwcombinatie Valley Amsterdam.


Bouwcombinatie Valley Amsterdam houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van u, onze medewerkers, leveranciers en partners zeer serieus. Omdat het om een ernstig en besmettelijk virus gaat, doen wij ons uiterste best om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van Valley. 

Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het coronavirus voor ons project tot een minimum te beperken. Op dit moment is niet te voorzien hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke invloed het virus zal hebben. Daarnaast kunnen meer ingrijpende maatregelen van de overheid volgen.

Gezien de onzekere omstandigheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat in de toekomst hierdoor in sommige gevallen mogelijk (plannings)problemen kunnen ontstaan. Mocht in de komende tijd blijken dat dit bij ons project aan de orde is, zullen wij de betreffende partijen hierover zo spoedig mogelijk informeren. In overleg zullen wij dan de verdere maatregelen bespreken om de gevolgen hiervan zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


19 maart 2020

Werkzaamheden maart - april 2020

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 7 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid. Valley kan in drie fases worden verdeeld: de kelder/parkeergarage, het plintgebouw met ruimte voor kantoren, cultuur en horeca en de drie woontorens.


Ruwbouw

De ruwbouw van de woontorens verloopt volgens planning:

  • Toren Noord: Het opgaande werk van de noordelijke toren is aanbeland bij de 14e verdieping. De kern loopt hier drie bouwlagen op vooruit.
  • Toren West: Op de westelijke toren bevindt het opgaande werk zich op de 13e verdieping. De kern van toren West heeft inmiddels haar hoogste punt bereikt.
  • Toren Zuid: het opgaande werk van toren Zuid reikt inmiddels tot de 13e verdieping. Net als bij toren Noord loopt de kern drie bouwlagen vooruit.

Gevel

De gevelsteiger ten behoeve van de realisatie van de Vallei is volop in aanbouw; aan de noordkant reikt de steiger inmiddels tot de 9e verdieping. De montage van de gevelelementen van de zogenoemde ‘Corporate gevel’ loopt in de pas met de voortgang van de ruwbouw.


Ruwe & fijne afbouw

De ruwe afbouw van de plint, waaronder de leidingen en installaties boven de plafonds, volgt aansluitend op de ruwbouw. De fijne afbouw (waaronder stucadoorswerk en de realisatie van de metal-stud wanden) start deze week op de tweede verdieping.


Modelwoning

Vooruitlopend op de planning van het project, wordt op de 8e verdieping van de Toren Noord een appartement gerealiseerd die als modelwoning gebruikt gaat worden. De werkzaamheden zijn hier al in een vergevorderd stadium.


28 januari 2020

Werkzaamheden januari - februari 2020

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 7 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid. Valley kan in drie fases worden verdeeld: de kelder/parkeergarage, het plintgebouw met ruimte voor kantoren, cultuur en horeca en de drie woontorens.


Ruwbouw

Inmiddels zijn de eerste (de kelder/ parkeergarage) en tweede (het plintgebouw) fase constructief afgerond en staat de ruwbouw in het teken van fase 3, de woontorens. Het wapeningsstaal voor de vloeren en wanden wordt gevlochten, het beton wordt gestort, de leidingen en installaties worden gemonteerd en de prefabelementen worden geplaatst. Op een aantal plekken kraagt het gebouw dermate ver uit dat dit niet uit beton kan worden gemaakt. Voor deze uitstulpingen, ook wel de ‘specials’ genoemd, wordt een staalconstructie gemaakt die vervolgens aan de betonconstructie wordt gemonteerd.

De kernen van de noord- en westtoren zijn inmiddels geklommen tot de 15e/16e verdieping, de kern van de zuidtoren tot de 13e verdieping. Op toren noord wordt gewerkt aan de 12e verdiepingsvloer en op de andere twee torens aan de 10e verdiepingsvloer.


Gevel

Eind 2019 is gestart er gestart met het plaatsen van de glazen gevelpuien. Op dit moment worden deze puien op de 7e en 8e verdieping van de noordtoren gemonteerd. Daarnaast wordt momenteel de metal framing geplaatst zodat er binnenkort ook gestart kan worden met het plaatsen van de natuurstenen gevel.


26 november 2019

Valley the documentary - episode 1 'The Diver'

Op de Amsterdamse Zuidas realiseert Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw) Valley Amsterdam. Een innovatief en duurzaam complex met een totale oppervlakte van circa 75.000 m2. Valley is zo uniek dat onze opdrachtgever EDGE Technologies heeft besloten om de diverse stadia van de realisatie vast te leggen in een documentaire. Wij zijn trots om deze eerste aflevering met jullie te kunnen delen!

Directed by: Victor Vroegindeweij of Hazazah Film & Photography01 november 2019

Werkzaamheden oktober - november 2019

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 7 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid. Valley kan in drie fases worden verdeeld: de kelder/parkeergarage, het plintgebouw met ruimte voor kantoren, cultuur en horeca en de drie woontorens. Inmiddels is de eerste fase (kelder en parkeergarages) constructief afgerond en bevindt het project zich in de tweede fase (het plintgebouw).


Stand van zaken

De ruwbouw van het plintgebouw is in volle gang. De vlechters vlechten het wapeningsstaal voor de verdiepingen van de drie torens en de betontimmerlieden stort het beton en plaatsen de prefab elementen.

Op de noord- en zuidtoren is er gestart met de ruwbouw van de woningen. De kern van de noordtoren is inmiddels op de 12e verdieping en west- en zuidtoren zijn de kernen tot de 9e verdieping geklommen.

Daarnaast is er in de afgelopen weken gestart met het plaatsen van de glazen puien die samen de elementen gevel vormen. Op dit moment worden de gevelelementen van de tweede verdieping gemonteerd. Bovendien is er gestart met de montage van de zogenoemde ‘metal framing’ waarop straks de natuursteen gevelelementen worden gemonteerd.  


08 oktober 2019

Time lapse Valley Amsterdam – t/m Q3 2019

Op de Amsterdamse Zuidas realiseert Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw) in opdracht van EDGE Technologies het innovatieve en duurzame gebouw Valley. Valley krijgt een totale oppervlakte van circa 75.000 m2 waarin wonen, werken en recreëren samen komt. In de afgelopen periode is de bouw van de kelder en de parkeergarages constructief afgerond en momenteel is de ruwbouw van het plintgebouw in volle gang! Versneld zien wat we de afgelopen tijd allemaal hebben gerealiseerd op de bouwplaats van Valley Amsterdam? Bekijk dan onze nieuwe time lapse film!


30 augustus 2019

Werkzaamheden augustus - september 2019

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 7 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid.


Valley kan in drie fases worden verdeeld: de kelder/parkeergarage, het plintgebouw met ruimte voor kantoren, cultuur en horeca en de drie woontorens. Inmiddels is de eerste fase (kelder en parkeergarages) constructief afgerond en bevindt het project zich in de tweede fase (het plintgebouw).


Stand van zaken plintgebouw

Aan de noordzijde wordt momenteel de wapening gevlochten voor de vloer van de 5e verdieping. Eind augustus/ begin september kan het beton worden gestort. De kern van toren Noord is nu op de 7e verdieping.

Op de Zuid- en Westzijde wordt het beton gestort voor de vloer van de 4e verdieping. Om op deze hoogte te kunnen storten, zijn extra kranen geplaatst om de slangen van de betonpomp op hoogte te brengen. Wanneer de vloeren zijn gestort, zullen de wanden worden geplaatst. De wanden worden deels prefab aangevoerd en deels gestort met nat beton.


19 juni 2019

Werkzaamheden juni – juli 2019

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 7 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid.

Deze en komende week worden de drie torenkranen op het project verhoogd. Dit wordt ook wel ‘het klimmen van de kranen’ genoemd.


Geplande werkzaamheden:

Het project heeft een drie laagse ondergrondse parkeergarage. Momenteel wordt er gewerkt aan de hellingbanen die de drie lagen met elkaar verbinden.

Aan de kant van de Beethovenstraat is een grote, brede trap gerealiseerd. Deze trap leidt straks naar 1e verdieping van het Plintgebouw dat ruimte zal bieden aan onder andere horeca, cultuur en kantoren. 


Stand van zaken torens noord, zuid en west:

  • Noord: Begin juni is de 2e verdieping gestort. Volgens planning wordt de 3e verdieping in de tweede week van juli gestort.
  • West: Bij toren west wordt eind juni de 2e verdieping gestort. Medio juli staat de stort van de 3verdieping gepland. Gemiddeld wordt in elke vloer 70 ton (!) wapening verwerkt.
  • Zuid: Begin juni is de 1e verdieping. De stort van de 2e verdieping staat gepland voor de tweede week van juli.

Naast het “natte beton” ( het beton dat ter plekke wordt gestort), worden diverse delen van het gebouw opgebouwd met prefab beton, zoals wanden, trappen en bordessen. De vloer van de mezzanine (bouwdeel west en zuid) is onder meer opgebouwd met vloerplaten.

Bij de realisatie van elke verdiepingsvloer en de voorbereiding van de stort hiervan, zijn naast de vlechters en de betontimmerlieden, ook de installateurs betrokken. Zij moeten er in deze fase voor zorgen dat (water)leidingen en elektra wordt aangelegd en op de goede plaats ligt.


04 juni 2019

Welcome to Valley

Gedurfd, eigenzinnig, groen en duurzaam: dat is Valley in Amsterdam. Het gebouw wordt in opdracht van EDGE Technologies gerealiseerd naar ontwerp van architect Winy Maas. Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren | G&S Bouw) is in augustus 2017 gestart met de realisatie. Na een lange tijd ondergronds werk te hebben verricht, zijn we inmiddels zichtbaar naar boven aan het werken. Een mooi moment voor een vernieuwde projectfilm.12 april 2019

Voorjaarsupdate Valley Amsterdam

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Het project omvat drie (woon)torens die worden gebouwd op een zogeheten ‘plintgebouw’ van 8 verdiepingen met daaronder een kelder (parkeergarage) van drie verdiepingen. In de basis vormt elke toren een bouwdeel: Noord, West en Zuid.


Kelder

De afgelopen weken stonden de werkzaamheden van Bouwcombinatie Valley Amsterdam in het teken van de stort van de begane grondvloer. Met het storten van deze vloer zijn de constructie- en beton werkzaamheden van de 3-laagse parkeerkelder afgerond; de vloer van de begane grond is immers “het plafond” van de bovenste laag van de parkeerkelder. De damwanden die rondom de kelderwanden staan worden momenteel verwijderd.


Bouwdeel Noord

Op bouwdeel Noord is men bezig met de betonconstructie van de bovenbouw. Tijdens de bouw van de bovenbouw loopt de betonconstructie van de kern steeds twee verdiepingen voor op de vloerconstructie. Deze kern wordt opgebouwd vanaf de 1e verdieping met behulp van een zogenaamde “kraan getrokken klimkist”. Aansluitend worden de kolommen, balken en vloeren gestort.


Bouwdeel West en Zuid

Op bouwdeel West zijn we gestart met het betonwerk van de kernwanden op de begane grondvloer. Inmiddels liggen de eerste vloerplaten voor de mezzanine vloer. Ook starten we binnenkort met de wanden van kern zuid. Hier zullen we de komende maanden bezig zijn met het betonwerk met aansluiten de gevelwerkzaamheden van bouwdeel Noord en West/ Zuid.


08 maart 2019

Wijzigingen data verwijderen damwanden

In de nieuwsbrief van 7 februari informeerden wij u omtrent het verwijderen van de damwanden. In verband met de beschikbaarheid van de stelling zijn de data waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd gewijzigd. In de huidige markt is materieel beperkt beschikbaar. Daarom hebben we ervoor gekozen om het verwijderen van de damwanden in deel noord, west en zuid achter elkaar uit te voeren zonder tussentijdse af- en aanvoer van de stelling.

Op maandag 25 maart starten we met het verwijderen van de damwanden rondom de bouwkuip in deel noord. Achtereenvolgend worden ook de damwanden aan deel west en zuid verwijderd. Het verwijderen van de damwand aan de delen noord, west en zuid duurt tot en met 12 april.


Daarnaast vindt in de week van 1 t/m 5 april de betonstort en het vlinderen van de begane grondvloer in bouwkuip Zuid plaats. Deze stort moet uitgevoerd worden voor het verwijderen van de damwand in deze bouwkuip.


Wat merkt u hiervan?

De damwanden worden getrokken door middel van een hoog frequent trilblok. Deze methode is noodzakelijk omdat de planken zeer vast in de grond zitten, hierdoor zijn trillingvrije methodes helaas niet mogelijk. Het verwijderen van de damwanden kan voor u dus geluids- en trillingshinder opleveren. Wij zullen ons uiterste best doen om de hinder te beperken. Het trekken van de damwanden gebeurt tijdens de normale werktijden van 7.00 tot 19.00 uur.


Verkeersmaatregelen op het fietspad langs de Beethovenstraat

Ten behoeve van de veiligheid wordt tijdens het verwijderen van de damwand aan de Beethovenstraat het fietspad aan de Oostzijde meermaals gestremd. Als de damwandplank eruit is getrokken moet deze worden neergelegd. Vanwege de lengte van de plank is het nodig om tijdens het neerleggen van een damwandplank het fietspad enkele minuten af te zetten. Het fietsverkeer kan tijdens de afzetting oversteken bij de kruising met de Gustav Mahlerlaan, de oversteekplaats ter hoogte van de A10 of kan wachten tot het fietspad weer wordt opengesteld. Verkeersregelaars zullen het fietsverkeer begeleiden. Het verwijderen van de damwand langs de Beethovenstraat vindt buiten de spits plaats in de periode van 25 maart t/m 12 april.


terug omhoog

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project: Valley

Vul een geldig e-mailadres in
Dit veld is verplicht