icon-arrow-right


Projectwebsites

Nieuws


10 juli 2015

Storten onderwaterbeton Nieuw Universiteitsgebouw

Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief start vrijdag 10 juli het storten van het onderwaterbeton. Dit is de laatste handeling in de met water gevulde bouwput. Hierna zal de bouwput droog worden gepompt en start een volgende bouwfase. In deze nieuwsbrief leest u wat dit precies inhoudt.

Het onderwaterbeton wordt met betonpompen door duikers aangebracht. De 90 cm dikke betonvloer vormt de waterdichte bodem en heeft tevens de functie van funderingsplaat en stabiliteitsvoorziening. Van vrijdag 10 juli 18.00 uur tot en met zondag 12 juli circa 16.00 uur worden in totaal 570 betonmixers naar de bouwplaats gebracht, met een frequentie van 12 per uur. De betonmixers worden binnen de bouwhekken opgesteld. Verkeersregelaars zijn aangesteld om het logistieke proces aan de entree en uitgang van het bouwterrein te begeleiden. Het storten gebeurt in betrekkelijke rust met een beperkte inzet van mensen en minimaal geluid producerend materieel.


Lozen van het water

Nadat het onderwaterbeton is aangebracht, zal in een aaneengesloten periode van drie tot vier weken de bouwkuip worden leeggepompt. In totaal  wordt circa 85.000 m3 water weggepompt via de hiervoor tijdelijk aangelegde leiding. Voor het lozen van het water heeft de VU Amsterdam een vergunning aangevraagd. Op verzoek van Waternet wordt het water geloosd voorbij de Arent Janszoon Ernststraat. In deze watergang is meer capaciteit voor de afvoer van maximaal 175 m3 water per uur. Het water wordt conform de geldende milieu-eisen tussentijds gezuiverd en bemonsterd.


Tijdelijk portaal

Voor een periode van circa vier weken zal een wegpassage over de Arent Janszoon Ernststraat nodig zijn. Om geen schade aan te brengen aan de omgeving wordt een stevig tijdelijk portaal geplaatst, met een minimale doorrijhoogte van 4,5 m. Na het leegpompen van de bouwkuip worden het portaal en de waterleiding weer verwijderd en het terrein teruggebracht in de oorspronkelijke staat.


Planning

 • 6 juli t/m 10 juli - Aanleg tijdelijk portaal en waterleiding
 • 10 juli t/m 12 juli - Storten onderwaterbeton
 • 20 juli t/m 14 augustus - leegpompen bouwkuip

Werktijden en overlast

De werkzaamheden voor het Nieuwe Universiteitsgebouw worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Op zaterdagen vinden werkzaamheden plaats die geen geluids- of trilling overlast voor de omgeving veroorzaken. Bij transporten worden verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid en er komen veegwagens zodat de bouwomgeving zoveel mogelijk schoon blijft. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip.

Downloads


09 juni 2015

Werkzaamheden Nieuw Universiteitsgebouw nr. 5

Tot circa eind 2017 vinden op de Campus werkzaamheden plaats voor de bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw. Het wordt een gastvrij gebouw waarvan dagelijks ongeveer 5.500 mensen gebruik gaan maken. Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de bouw.

De werkzaamheden voor het Nieuwe Universiteitsgebouw worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Op zaterdagen vinden werkzaamheden plaats die geen geluids- of trilling overlast voor de omgeving veroorzaken. Bij transporten worden verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid en er komen veegwagens zodat de bouwomgeving zoveel mogelijk schoon blijft. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip.


Werkzaamheden juni t/m augustus

De werkzaamheden rondom de bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw vorderen gestaag. Ook tijdens  de vakantieperiode  wordt er druk gewerkt aan de realisatie van het Nieuwe Universiteitsgebouw. Hierbij ontvangt u een overzicht van de highlights.

 • In week 22 is de eerste van drie torenkranen geplaatst. In het derde kwartaal van dit jaar worden de volgende twee torenkranen neergezet.
 • In week 23 zijn de laatste kubieke meters grond uit de bouwkuip ontgraven waardoor de bodem van de put, 12 meter onder NAP,  is bereikt. 
 • Als de GEWI ankers gereed zijn is de weg vrij voor het aanbrengen van wapeningskorven en de prefab liftputten. Deze worden dan onderdeel  van de onderwaterbeton vloer. Ook worden de bodem en de damwanden gereinigd. Er zijn veel werkzaamheden onder water.
 • De onderwaterbetonvloer wordt gestort in het weekend van 11 juli 2015. Dit weekend zal er veel verkeer zijn en wordt er dag en nacht gewerkt.
 • Voor het storten van de onderwaterbetonvloer wordt  30% van de grond vervangen door hergebruikt puin, waardoor er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dit valt binnen de ambities van de Duurzame Campusontwikkeling.
 • Eind juli wordt in een aaneengesloten periode van 3 tot 4 weken de bouwkuip leeggepompt. In totaal wordt er ca. 200.000 kubieke meter water weggepompt via de hiervoor tijdelijk aangelegde leiding. Het water wordt afgevoerd naar een sloot ten zuiden van de VU Campus.

Planning zomerperiode

Week van 25 mei: Eerste torenkraan geplaatst
Week van 1 juni: Ontgraving bouwkuip
Periode 1 juni t/m 19 juni: Uitvoeren GEWI ankers
Periode 22 juni t/m 10 juli: Afzinken liftputten en wapeningskorven
Periode 6 juli t/m 1 t/m 17 juli: Storten onderwaterbeton
Periode 20 juli t/m 14 augustus: Leegpompen bouwkuip


04 maart 2015

Timelapse Nieuw Universiteitsgebouw VU Q4 2014

Bekijk hier een timelapse van de werkzaamheden bij het project Nieuw Universiteitsgebouw VU Amsterdam.


09 februari 2015

Pontons in bouwkuip Nieuw Universiteitsgebouw VU

Op het project Nieuw Universiteitsgebouw Campusplein is een bijzondere mijlpaal aangebroken. De hele bouwkuip staat onder water om voldoende tegendruk voor het opbarsten van de bodem te hebben, maar ook om de laatste ontgravingsslag te kunnen doen. Hiervoor zijn pontons in de bouwkuip geplaatst. Drie graafkranen zullen vanaf de pontons de laatste graafwerkzaamheden uitvoeren (zie foto week 5). De resterende 25.000m3 wordt eruit geknepen en afgevoerd met 10 vrachtwagens die af en aan rijden. Bijzonder is dat de vrachtwagens het ponton op- en afrijden zodat tussentijdse overslag overbodig is. Dagelijks wordt er ongeveer 2.000m3 grond afgevoerd, waardoor we dus ook per dag 2.000m3 water moeten bijvullen om het water op het goede niveau te houden.


Ankerpalen en onderwaterbeton

Als we in dit tempo door blijven gaan, zijn we eind maart gereed voor het aanbrengen van de GEWI ankerpalen. Deze werkzaamheden gebeuren ook vanaf de pontons. Voor deze bewerking hebben we ongeveer 8 weken gepland. Vervolgens gaat de wapening in de put en worden er 2 prefab betonnen liftputten geplaatst, waarna eind mei/begin juni het onderwaterbeton gestort wordt.


Over het project

De contractondertekening van de aanneemovereenkomst tussen Bouwcombinatie Campusplein (Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw) en de Vrije Universiteit Amsterdam van het project Nieuw Universiteitsgebouw vond eind juni 2014 plaats. Sindsdien hebben we met een vliegende start de onderaannemers gecontracteerd van het grondwerk, de damwanden, het stempelraam en de GEWI ankerpalen. Na goed overleg met de constructeurs van zowel opdrachtgever als bouwcombinatie, startten we in september met het aanbrengen van bijna 350 meter damwand, 25 tubexpalen voor tijdelijke ondersteuning en de kraanopstellingen. Na de damwanden hebben we gelijktijdig het tijdelijke en het definitieve stempelframe gemaakt op een diepte van 4 meter onder maaiveld. Dit frame was medio november klaar, waarna er tussen de stempels door ontgraven kon worden vanaf stand (zie foto week 49).


28 november 2014

Uitgevoerde werkzaamheden oktober en november

 • De afgelopen maanden is gestart met het uitgraven van de grote bouwkuip. Er moet circa 86.000 m3 grond worden uitgegraven en afgevoerd. Inmiddels is de bouwkuip tot ongeveer 4 meter onder NAP uitgegraven. De bouwkuip wordt uiteindelijk 12 meter onder NAP. Vanaf 3 meter tot 5 meter onder NAP zit een veenlaag, die nu in de vrachtwagens wordt afgevoerd naar een gronddepot.
 • Inmiddels is de bouwkuip ook gestut met een tijdelijke frame van stalen buizen, een ‘tijdelijk stempelraam’, met een totaal gewicht van 80.000 kg. De buizen en balken zijn overdag gemonteerd en in de avond gelast. Met fluisterstille las aggregaten en lokale verlichting is de overlast gedurende deze avond werkzaamheden tot een minimum beperkt.

Werkzaamheden december en januari

 • De komende periode wordt de bouwkuip steeds dieper. In deze periode wordt het vrachtwagenverkeer opgevoerd en zal er elke 5 minuten een vrachtwagen af- en aanrijden met 32.000 kilo aan klei of zand.
 • Om verbuigen van de damwanden te voorkomen, wordt ook het ‘stempelraam’ lager geplaatst. Het definitieve stempelraam komt op 3.50 meter onder NAP.
 • Tot half december wordt de bouwkuip ‘droog’ uitgegraven tot 5 meter onder NAP. De bouwkuip wordt vervolgens volgepompt met water om de opwaartse drukkracht op te vangen.
 • Om de bouwkuip stabiel te houden, wordt elke m3 grond die eruit gaat, vervangen door een m3 water. In oktober is er een tijdelijke waterleiding langs het W&N gebouw over de campus aangelegd die water uit een sloot ten zuiden van de VU Campus haalt. De komende tien maanden loopt er 150.000 m3 water doorheen om de bouwkuip te vullen voor stabiliteit.
 • In januari worden pontons (drijvende vlotten) geplaatst voor de graafmachines die de bouwkuip ‘nat’ gaan uitgraven tot 12 meter onder NAP. Vervolgens wordt met onderwaterbeton een waterdichte vloer gestort. Als deze beton voldoende hard is wordt de bouwkuip leeggepompt en gaat al het water weer terug naar de sloot.
 • Begin december wordt het bouwterrein uitgebreid, zodat de grote bouwkeet kan worden geplaatst.
 • Begin 2015 asfalteert de aannemer een tijdelijke weg op het bouwterrein langs de De Boelelaan. Over deze geasfalteerde weg kunnen vrachtwagens vol met zand veilig rijden, zonder verzakkingen in de grond te veroorzaken.

19 november 2014

Nieuw Universiteitsgebouw VU behaalt duurzaamheidscertificaat

4-sterren BREEAM Excellent Certificaat

Het Nieuwe Universiteitsgebouw dat gebouwd wordt aan het Campusplein van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft het 4-sterren BREEAM Nieuwbouw Ontwerpcertificaat gekregen. Deze op één na hoogst mogelijke duurzaamheidsscore is tot nu toe uniek voor een onderwijsgebouw. De VU stelt aan nieuwbouw en renovaties hoge duurzaamheideisen. Voor de ontwikkeling en inrichting van de VU-campus hanteert de VU BREEAM, een internationale beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.


Duurzaam in zowel ontwikkeling, realisatie als gebruik

Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp van het Nieuwe Universiteitsgebouw meegenomen en met behulp van de toekomstige gebruikers verder uitgewerkt. Zo ontstaat een leefbaar, energiezuinig en levensduur bestendige omgeving. Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn, krijgt het Nieuwe Universiteitsgebouw een flora- en faunadak dat een verrijking is voor de natuur. Het gebruik van duurzaam bouwmateriaal, natuurlijke energiebronnen, energiezuinige lichtbronnen, energiezuinige apparatuur zoals liften, roltrappen, armaturen en waterbesparend sanitair, maken het gebouw optimaal duurzaam. Daarnaast stelt BREEAM ook eisen en voorwaarden aan het bouwproces. Al deze eisen en voorwaarden – zoals afvalmanagement, energieverbruik, bouwplaats- en omgevingsmanagement – worden door Bouwcombinatie Campusplein bewaakt tijdens de uitvoering die inmiddels is gestart.


Het Nieuwe Universiteitsgebouw

Vanaf eind 2017 geeft het Nieuwe Universiteitsgebouw als een bruisend hart van de Campus gezicht aan de gastvrijheid van de VU. Het gebouw telt twaalf verdiepingen en heeft een Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) van 31.100 m2. Het gebouw is naast duurzaam ook multifunctioneel. In het gebouw komen onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen. Studenten en medewerkers van met name de bèta wetenschappen gaan hier werken en onderzoek doen. Het atrium op de begane grond wordt een levendige plek waar plaats is voor horecagelegenheden en andere voorzieningen zoals winkels. Onderwijsruimten zijn ook geschikt als theater- en filmzalen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor circa 600 auto’s en 1600 fietsen.


08 oktober 2014

VU bouwt duurzaam Nieuw Universiteitsgebouw

Onderwijs, onderzoek en cultuur onder één dak

‘s Avonds film kijken in de collegezaal van overdag: dat kan in het multifunctionele Nieuwe Universiteitsgebouw dat de Vrije Universiteit Amsterdam de komende drie jaar bouwt aan de De Boelelaan. Donderdag 18 september start de bouw officieel in aanwezigheid van wethouder Eric van der Burg, Jaap Winter en Lise Gunning, de voorzitters van de colleges van bestuur van de VU en de Universiteit van Amsterdam. Androids Alice en Nao van de beide universiteiten praten onder leiding van theatermaker/journalist Oscar Kocken over hun ambities en voeren samen met een student de openingshandeling uit. Pers is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de officiële start van de bouw.


Onderwijs, onderzoek en cultuur

Het Nieuwe Universiteitsgebouw aan de Zuidas (31.000 m2) krijgt flexibele ruimtes waarin onderwijs, onderzoek en het cultuurprogramma van De Griffioen elkaar afwisselen. Informatica-studenten en –onderzoekers van de VU én de UvA worden belangrijke bewoners van het gebouw, daarnaast komen er een grand café en voorzieningen zoals winkels en multimediale bibliotheekvoorzieningen. Het gebouw krijgt een ondergrondse parkeergarage waarvoor de bouwvoorbereiding inmiddels is gestart. Als eind 2015 de bouw daarvan gereed is, kan de eerste steen voor het gebouw worden gelegd. Eric van der Burg: “De gemeente Amsterdam is blij dat met de start van de bouw van dit multifunctionele universiteitsgebouw een bijdrage wordt geleverd aan een sterkere positie van onze universiteitsstad. Voor de studenten zal dit een prettige leeromgeving zijn met veel voorzieningen in een groene omgeving.”


Duurzaam en ruimtebesparend

Het Nieuwe Universiteitsgebouw vormt samen met het O|2 gebouw de vervanging van het grootste deel van het huidige Wis- & Natuurkundegebouw (W&N). Team V Architectuur ontwierp, onder leiding van architecten Jeroen van Schooten en Barry van Waveren, een ingetogen, flexibel en duurzaam gebouw, waarbij gestreefd wordt naar een BREEAM-NL Excellent certificaat. Het wordt gebouwd door de Bouwcombinatie Campusplein bestaande uit de VolkerWessels bedrijven Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw.

Het Nieuwe Universiteitsgebouw wordt een getrapt oplopend gebouw dat aan de campuskant zeven verdiepingen en aan de De Boelelaan twaalf verdiepingen telt. De nieuwe parkeergarage gaat plaats bieden aan zo’n 600 auto’s en 1.600 fietsen en krijgt oplaadpunten voor elektrische auto’s. Door het ondergronds brengen van parkeren verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en ontstaat meer ruimte voor groen op de campus.


18 augustus 2014

Brief omwonenden #1

De bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw Campusplein aan de De Boelelaan is in week 33 van start gegaan. Dat bouwen hinder oplevert voor omgeving en omwonenden, realiseren wij ons heel goed. Helaas kunnen wij het niet voorkomen. Wij proberen de hinder tot een minimum te beperken. Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden.

Downloads


terug omhoog