icon-arrow-right


Projectwebsites

Nieuws


19 februari 2016

Update werkzaamheden Kavel 14|16 tot oplevering

Eind november 2013 is bouwcombinatie G&S Bouw | Boele vof gestart met de realisatie van Kavel 14|16 te Amsterdam. De werkzaamheden voor de ruwbouw van het kantoor en de woontorens zijn voorspoedig verlopen. Het kantoor werd in mei 2015 opgeleverd. De woontorens zijn naar verwachting in de zomer van 2016 gereed.

De woontorens bestaan uit twee torens: noord (hoog) en zuid (laag). Per week realiseerden we één verdieping, waarbij de prefab gevels aan de west-, noord- en oostzijde direct werden meegenomen in het ruwbouwproces. Direct nadat de torens op hoogte waren, kon gestart worden met het sluiten van de zuidgevel, waarbij ook de balkons en borstweringen werden gemonteerd. Hierna was het gebouw wind- en waterdicht en is gestart met de afbouw in de torens.Verplaatsing bouwkeet

Aangezien er op de locatie van onze bouwkeet het project Gershwin Brothers (Kavel 13|15) gerealiseerd moet worden, is onze keet eind 2015 verhuisd naar een nieuw onderkomen aan de De Boelelaan en is ons oude ketenpark afgevoerd. Het bouwterrein voor Mahler 900 (woontoren) is ook aangepast aan de Mahler-zijde om vrachtverkeer richting Kavel 13|15 mogelijk te maken.


Demontage torenkraan

Onze torenkraan zal in het weekeinde van 26 t/m 28 februari worden gedemonteerd en afgevoerd. In de week voorafgaand aan de kraandemontage, wordt de overkapping van de inrit naar de parkeergarage van 1000 Mahler afgebroken en afgevoerd. Bijgaand treft u de nieuwsbrief die richting de omgeving is verstuurd.

Downloads


Werkzaamheden tot oplevering

Tot medio 2016 ronden we de woningen af, zodat deze rond de zomer kunnen worden opgeleverd. Ook de afbouw van de commerciële ruimtes op de begane grond zijn inmiddels gestart. In het 2e kwartaal zullen de NUTS bedrijven het gebouw aansluiten en vervolgens wordt het terrein en de bestrating rondom het gebouw aangelegd.


20 mei 2015

Werkzaamheden bouw woontoren

Hierbij willen wij u informeren over werkzaamheden die binnenkort op het bouwterrein op de hoek van de Gustav Mahlerlaan / Buitenveldertselaan zullen plaatsvinden. Het betreft het bouwen van de woontoren. Enige tijd geleden zijn we gestart met het tunnelproces en met deze werkzaamheden klimmen we ca. 1 verdieping per week. 

Aanpassing bouwplaats

In de week van 26 mei gaan we een hoogte bereiken die een aanpassing van de bouwplaats vraagt op maaiveld niveau. Aan de noordzijde van de woontoren (Gustav Mahlerlaan) worden er extra bouwhekken geplaatst waardoor ca. 10 parkeerplaatsen en het fietspad buitengebruik worden gesteld. De bouwhekken omsluiten een zogenaamde veiligheidszone die nodig is tijdens de werkzaamheden vanaf de 10e verdieping tot aan de 22e verdieping. Wij hebben hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente, die is verleend. De “tunnel”werkzaamheden zullen duren tot en met december 2015 en in deze periode zal er voor de fietsers een omleidingsroute van kracht zijn die met bebording zal worden aangegeven. Wij zullen onze uiterste best doen de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden zodat de overlast beperkt blijft.


19 februari 2015

Optoppen bouwkraan en werkzaamheden tot april 2015

Met dit bericht willen wij u informeren over werkzaamheden die binnenkort op het bouwterrein op de hoek van de Gustav Mahlerlaan / Buitenveldertselaan zullen plaatsvinden. Het betreft het optoppen (verhogen) van de kraan. Zaterdag 21 en zondag 22 februari a.s. zal de torenkraan t.b.v. realisatie van de woontorens, worden opgehoogd naar een hoogte van 85 meter. De werkzaamheden worden verricht vanaf het bouwterrein. Overlast kan niet worden uitgesloten, maar wordt niet verwacht. De werktijden zijn op beide dagen van 7.00 uur tot 18.00 uur.


Werkzaamheden tot april

Graag informeren wij u tevens over werkzaamheden die de komende tijd zullen plaatsvinden:

  • Met het gereed komen van de werkzaamheden aan de Buitenveldertselaan, zijn afgelopen woensdag de bouwhekken verwijderd van de openbare weg en zijn de verkeersmaatregelen opgeheven.
  • Het kantoor en de parkeergarage worden medio maart opgeleverd. Voorafgaand aan deze oplevering wordt er een stalen overkapping gemaakt vanaf inrit Gustav Mahlerlaan naar inrit parkeergarage. Deze overkapping wordt in de eerste week van maart aangebracht. Vanaf 16 maart zal de inrit gereed zijn voor gebruik en zullen de hekken ten plaatse van de inrit aan de Gustav Mahlerlaan verwijderd worden.
  • Na oplevering van het kantoor zal een strook van 5 meter rond het gebouw als corridor worden gecreëerd, zodat het gebouw bereikbaar wordt voor voetgangers.
  • Tot eind maart zijn wij bezig met het realiseren van de laagbouw van de woontorens. Eind maart/eerste week van april wordt gestart met de realisatie van de hoogbouw. De ruwbouw van de torens wordt gerealiseerd middels tunnelbekisting.

Downloads


terug omhoog