icon-arrow-right


Projectwebsites

Informatie

Consortium De Groene Schakel (Boele & van Eesteren, HOMIJ Technische Installaties en PCH) heeft de opdracht verworven om het nieuwe gemeentehuis van Westland te bouwen en exploiteren. De DBFMO opdracht bestaat uit het realiseren van twee gebouwen: een publieks- en bestuurscentrum en een kantoorgebouw voor de medewerkers van Westland. Het contract hiervoor werd eind augustus 2015 ondertekend door de Westlandse wethouder Bram Meijer en directeur Piet van Hoeven namens het consortium.


Op de Verdilaan in Naaldwijk komt het Westlands publieks- en bestuurscentrum en ongeveer 750 meter verderop komt aan de Tiendweg een kantoorgebouw voor medewerkers. De nieuwe gemeentelijke huisvesting is duurzaam en zal de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening vergroten.


DBFMO

Bij de aanbesteding is ingezet op een integrale aanbesteding op basis van een Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) contract. Dit houdt in dat in De Groene Schakel ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en dienstverlening toegekend heeft gekregen. Het contract heeft een duur van 25 jaar. De bouw is in mei 2016 van start gegaan en naar verwachting kan het nieuwe gemeentehuis in de zomer van 2017 haar deuren openen. 


Transparant en representatief

Architectenbureau cepezed heeft voor de ontwerpen de metafoor van de kas gebruikt, wat van buiten een aantrekkelijk, ingetogen straatbeeld geeft en waar van binnen kleur, leven en innovatieve ontwerpoplossingen tot uiting komen. De opzet van beide gebouwen is in de basis gelijk. Uitgegaan wordt van een generiek systeem van kantoorbeuken die de diverse functies herbergen en qua hoofdopzet functioneel en efficiënt zijn opgebouwd.


Verdilaan

In het publieks- en bestuurscentrum aan de Verdilaan wordt de publieksbalie gehuisvest voor burgers en ondernemers. Daarnaast is dit het politieke hart van de gemeente waar de raadsvergaderingen en commissievergaderingen worden gehouden. Het gebouw heeft drie bouwlagen en is 5.280 m2 groot.


Laan van de Glazen Stad

Het gemeentekantoor voor medewerkers komt aan de Laan van de Glazen Stad. Dit is de nieuwe verbindingsweg tussen de Middel Broekweg en de woonwijk Hoogeland. Het gemeentekantoor is zakelijk van buiten en van binnen zeer uitnodigend en representatief. Dit gebouw is opgebouwd uit twee kantoorbeuken met daartussen een prachtig, hoog en licht atrium. Het gebouw heeft vier bouwlagen en is 5.660 m2 groot.


De Groene Schakel

Consortium De Groene Schakel bestaat uit Boele & van Eesteren, HOMIJ Technische Installaties, PCH Dienstengroep (allen VolkerWessels ondernemingen). Het ontwerp van de gebouwen is gemaakt door architectenbureau cepezed. Betrokken Westlandse bedrijven bij dit consortium zijn: Priva, Schwagermann en Elektravon. Overige adviseurs van het consortium zijn KondorWessels Projecten, Buro Lubbers, KVMC, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Draaijer+Partners, cepezedinterieur, ArrangeGroup, Vijverborgh, Beeldenfabriek en VolkerWessels Vastgoedbeheer.