icon-arrow-right


Projectwebsites

Nieuws


30 januari 2017

Onderzoek TNO wijst op grote voordelen van BouwHub

 

Minder overlast, minder luchtvervuiling, efficiënter bouwen en lagere kosten

 Een nieuwe vorm van bouwlogistiek met de BouwHub van VolkerWessels Bouwmaterieel blijkt zeer effectief om efficiënter, schoner, goedkoper en met minder overlast te bouwen. Dat is de conclusie van onderzoek van TNO en hogescholen in Rotterdam en Utrecht die 28 weken nauwlettend het bouwproces van de Trip in Utrecht volgden. Nieuwbouwproject de Trip werd door VolkerWessels onderneming Boele & van Eesteren met behulp van de BouwHub gerealiseerd.


De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. Op de BouwHub worden dagproductie-pakketten samengesteld die met zuinige wagens naar de bouwlocatie worden vervoerd. ‘Runners’ zorgen ervoor dat alle pakketten op de juiste plek komen, zo kan er veel sneller gewerkt worden. Een ander groot voordeel is dat er op de (krappe) bouwplaats veel minder bouwmaterialen en voertuigen zijn, zo blijft er meer ruimte over om werkzaamheden uit te voeren. Dit komt ook ten goede aan de veiligheid op de bouwplaats. Werknemers maken ook gebruik van de BouwHub, ze parkeren daar en reizen dan samen in een busje naar de bouwlocatie. Werknemers kunnen direct aan de slag aangezien alles bij hun werkplek al klaar staat. De busjes nemen op de weg terug naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee.


Bewuste Bouwers, een stichting die bijdraagt aan de professionalisering van de bouwbranche, beoordeelde de BouwHub (in Nieuwegein) met een Best Practice op het thema ‘milieu’. Uit het onderzoek blijkt dat de BouwHub veel beter scoort dan ‘traditionele’ bouwlogistiek als het gaat om het aantal ritten naar de bouwplaats, uitstoot van schadelijke gassen, tijdsduur van bouwactiviteiten, besparing van bouwmaterialen en overlast voor de omgeving.


BouwHub

De BouwHub (video) biedt enorme voordelen voor projecten die in de (binnen)stad worden gerealiseerd. Steden stellen steeds hogere eisen, tegelijkertijd is het zeer lastig om deze moeilijk bereikbare locaties te voorzien van de benodigde materialen en mensen. Het laden- en lossen levert vaak enorme overlast voor de omgeving op.


Door het gebruik van de BouwHub:


Uit het onderzoek bleek tevens dat op de BouwHub veel efficiënter wordt omgegaan met bouwmaterialen. Door een beter logistiek beheer en het samenstellen van dagproductie-pakketten bleek na de bouw van de Trip een restvoorraad achter te blijven van zo’n €46.000,-. Normaal gaan veel van deze bouwmaterialen verloren bij productie en afvoer, nu kunnen die terug naar de leverancier of worden die via de BouwHub bij een nieuw project  gebruikt.


Nieuwe projecten:

Ook andere projecten in Utrecht maken inmiddels gebruik van de BouwHub. Zo wordt deze innovatieve bouwlogistiek op dit moment ingezet bij het Voorzetgebouw en het Paviljoen van winkelcentrum Hoog Catharijne. Deze projecten worden gerealiseerd vlak naast het Centraal Station op een bijzonder lastig te bereiken locatie. Ook hier wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de prestaties van de BouwHub.

We kijken bij het vervolgonderzoek ook naar andere positieve effecten van de BouwHub zoals:

  • Wat betekent veel minder vrachtwagens in de stad voor de doorstroming, files in de stad, verkeersveiligheid?
  • Welke positieve effecten voor de gezondheid zijn er door minder fijnstof en (geluids)overlast?
  • Hoe draagt deze aanpak bij aan klimaatdoelstellingen van de stad en daarbuiten?

24 januari 2017

De Trip behaalt BREEAM-NL oplevercertificaat

Op 18 januari 2017 heeft project de Trip in Utrecht een BREEAM-NL oplevercertificaat Very Good behaald. Het project ‘de Trip’ bestaat uit 253 huurappartementen voor starters, 1.500m2 bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers en horecaruimte (en de bijbehorende parkeervoorzieningen). De certificering betreft alle drie de bouwdelen: gebouw 'Kade', 'Branding' en 'Briljant'.

Met de certificering is hoog gescoord (74-88%) op de categorieën Management, Energie, Transport, Afval en Landgebruik & Ecologie. Voor de uitvoering betekende dit vergaande aandacht aan de duurzaamheid op de bouwplaats. Zo is gebruik gemaakt van de BouwHub wat de CO2-uitstoot als gevolg van personen- en goederenvervoer met 68% heeft gereduceerd.


De hoge score op Energie (78%) komt mede door een zeer energiezuinig installatieconcept met een WKO en zonnepanelen. De bouwcombinatie COM4Trip heeft dan ook 20 jaar onderhoud en de levering en exploitatie van warmte en energie in het contract zitten.


18 november 2016

Utrechtse project de Trip opgeleverd

Middenin de wijk Rotsoord in Utrecht startte Boele & van Eesteren als onderdeel van COM4Trip in oktober 2014 met de realisatie van het project ‘de Trip’.  Drie gebouwen ('de Kade', 'de Helling' en 'de Briljant') met in totaal 255 huurappartementen voor starters, bedrijfsruimte voor creatieve ondernemers en horecaruimte. Ook maakten we de bijbehorende parkeervoorzieningen en terreininrichting. Minister Blok zorgde bij de officiële handeling start bouw voor de aanleg van de eerste WKO-bron. Een krappe twee jaar later werd de oplevering behaald.Wijnhandel Kwestie van Smaak was de eerste commerciële huurder in gebouw de Kade die zijn winkel opende terwijl de rest van het project nog vol in de bouw zat. Daarna zijn de commerciële ruimtes per fase opgeleverd en hebben diverse bedrijven en horecagelegenheden hun intrek genomen in een van de gebouwen. Opdrachtgever Jebber heeft ook haar intrek genomen in gebouw Helling. In december 2016 verhuizen de eerste huurders van de startersappartementen naar hun nieuwe woning.


Archeologische vondsten

In het begin van de uitvoeringsfase werden meerdere keren archeologische vondsten gedaan. In november 2014 een 14e eeuwse rekenpenning en een krappe drie maanden later een eeuwenoud houten fundament dat waarschijnlijk gebruikt werd om goederen vanuit schepen op de Vaartsche Rijn het land op te krijgen. De bouwplaats ligt namelijk langs deze vaarroute, waar vroeger op deze hoogte een belangrijke overslagplaats was voor de scheepvaart.


Twintig jaar onderhoud en energie

Naast de realisatie van de drie bouwdelen omvat de opdracht voor bouwcombinatie COM4Trip (Boele & van Eesteren, Klimaatgarant, Giesbers & van der Graaf en VolkerWessels Vastgoedbeheer) ook 20 jaar onderhoud en de levering en exploitatie van een duurzaam warmteconcept; installatie voor warmte-koudeopslag (WKO), aangevuld met een zonne-energiesysteem. Qua duurzaamheid is een BREEAM-NL score ‘Very Good’ nagestreefd, waarvan het Ontwerpcertificaat reeds is behaald.


BouwHub

Ingesloten door water, een brandweerkazerne en woningen ging Boele & van Eesteren op zoek naar een locatie als uitbreiding van de bouwplaats. In samenwerking met VolkerWessels Bouwmaterieel werd de BouwHub in Nieuwegein opgericht. Een spannende test. Samen met studenten van de hogescholen Utrecht en Rotterdam en TNO werden 18 KPI’s (Key Performance Indicators) opgesteld om te meten of het werken met een hub zou slagen. Denk daarbij aan vermindering van transportbewegingen en beperking van overlast op de omgeving. In hoeverre het pilotproject op de hub echt geslaagd is, blijkt binnenkort uit resultaten van TNO. De BouwHub kreeg in ieder geval tijdens de audit op de Trip van de auditeurs van Bewuste Bouwers een Best Practice op het gebied van Milieu.


terug omhoog