icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Samen Slimmer Bouwen

Samen Slimmer Bouwen is binnen VolkerWessels de verzamelnaam voor het verbeteren van onze bouwprocessen door optimalisering van samenwerking. Binnen Boele & van Eesteren focussen wij ons hierbij vooral op Bouw Informatie Management (BIM), Digitalisatie en Continu Verbeteren.

BIM 02

Bouw Informatie Management

Wij geloven in de toepassing van Bouw Informatie Management (BIM) met bijbehorende werkmethodieken. Deze manier van organiseren heeft invloed op zowel de bedrijfsorganisatie als de projectorganisatie en zorgt ervoor dat we efficiënter en effectiever kunnen werken. BIM vraagt om vroegtijdige en gedetailleerde afstemming en zorgt daarmee voor betere samenwerking. Het
3D-modelleren, waarbij de gegevens van de ontwerpende en uitwerkende partijen worden verzameld en gekoppeld, zien wij als een middel ter ondersteuning van dit proces.

Het digitaal bouwen door toepassing van BIM zien wij als een kerncompetentie van iedere projectmedewerker van Boele & van Eesteren. Wij zorgen ervoor dat iedere medewerker die projectmatig met BIM werkt, over de benodigde BIM-vaardigheden beschikt.

BvE_SBL1.jpg

Digitalisatie

We leven in een informatiemaatschappij en verdergaande digitalisatie zien wij als een belangrijk instrument om onze processen sterk te verbeteren en innovaties te ontwikkelen. Door slim te werken kunnen wij steeds beter voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze klanten, medewerkers, partners en omgeving. De aandachtgebieden waar Boele & van Eesteren zich op richt om tot een efficiëntere werkmethodiek te komen, zijn het toepassen c.q. verbeteren van het gebruik van diverse digitale systemen. Het gaat onder andere om Teams, Trimble Connect en Navision / Business Central. Daarnaast ontwikkelen we dashboards waarvoor we gebruik maken van de beschikbare data.            

LEAN 02

Continu verbeteren

Wij leggen de focus op het vergroten van de geleverde waarde voor de klant en het verkorten van de doorlooptijd van projecten of processen. Hierbij willen wij een lerende organisatie zijn met de gedrevenheid om het telkens beter te doen. Wij zien het belang van continu verbeteren en hiernaar handelen. De verbeteracties komen voort uit diverse input zoals nieuwe wettelijke ontwikkelingen, (nieuw) beleid van VolkerWessels, (nieuw) beleid binnen Boele & van Eesteren en externe audits. Ook komt belangrijke input vanuit de medewerkers en de projecten door middel van de interne audits en projectevaluaties.