icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaam

Het is onze ambitie om de samenleving duurzaam te ontwikkelen en zodanig te bouwen, dat mensen er gezond en gelukkig kunnen wonen, werken en leven. Hierbij zetten we in op CO2-reductie en het volledig emissievrij krijgen van onze bedrijfsvoering en projecten. Bij het uitvoeren van ons werk staan ‘veiligheid, duurzaamheid en integriteit’ centraal. Wat we onder andere vertalen naar een nette, veilige en duurzame bouwplaats.

15148308.jpg

Duurzaam en efficiënt

Wij geloven dat wij met onze projecten bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen. Door leefomgevingen te creëren waar alles aanwezig is en niets verloren gaat. Slim ontworpen leefomgevingen, die hun bewoners tijd besparen. Die verder gaan dan het faciliteren van woon- of werkgenot en zorgen voor sociale en technologisch hoogstaande wijken en buurten. De vraagstukken waar wij voor staan zijn divers en uitdagend. Want duurzaam gaat zowel over milieubesparingen op de korte termijn als op de leefbaarheid en levenskwaliteit van de bewoners op de lange termijn. Elke uitdaging die wij aangaan, draagt bij aan de kennis en ervaring die we meenemen naar toekomstige projecten. Wij zijn van nature leergierig en deze persoonlijke gedrevenheid biedt meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

Wij realiseren ons dat een bouwproces afbreuk kan doen aan de levenskwaliteit in een omgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan onze bouwplaats om de beleving van omwonenden rondom het bouwproces positief te houden. Als mede-initiatiefnemer van Bewuste Bouwers werken wij op elke bouwplaats volgens de richtlijnen van deze stichting. Hiermee zorgen we voor schone, verzorgde, milieubewuste bouwplaatsen van waaruit proactief met de omgeving gecommuniceerd wordt. Uiteraard voldoet Boele & van Eesteren aan alle gangbare bedrijfscertificeringen zoals ISO 14001, FSC® en PEFC™, CO2-prestatieladder en Bewuste Bouwers.

tnt afval 16

Afvalmanagement

Grondstoffen op de aarde zijn eindig. Daarom besteden we veel aandacht aan de materialen die we gebruiken én kunnen hergebruiken. Aan de voorkant van het bouwproces zetten we in op circulariteit. Helaas is het nog niet mogelijk te bouwen zonder afval. Vandaar dat we aan de achterkant inzetten op een hoogwaardig afvalmanagementplan.

Lees meer
CO2 2020.JPG

CO2-prestatieladder

Boele & van Eesteren bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. We maken stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien ook nog veel uitdagingen. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Lees meer
2287596.jpg

Duurzame certificering

Bouwprojecten worden steeds vaker gecertificeerd. Naast het bewijs dat aan een bepaalde mate van duurzaamheid wordt voldaan, wordt ook de kwaliteit geborgd. Het proces naar een duurzame certificering vraagt de juiste aandacht. Bij Boele & van Eesteren hebben we ruime ervaring met duurzame certificering, zowel op projectbasis als binnen onze bedrijfsvoering. Wij houden ons graag bezig met dergelijke vraagstukken. 

Lees meer