icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 22 mei 2014

Gemeente beantwoordt vragen omwonenden

HagaZiekenhuis

Haga park oost

Op  26 februari 2014 jongstleden organiseerden wij een rondleiding voor omwonenden van het HagaZiekenhuis om de voortgang van de nieuwbouw te bekijken. Na afloop van deze bijeenkomst konden omwonenden vragen stellen aan de gemeente. Onderstaande vragen kwamen aan de orde. 

 1. Wat gaat er gebeuren met de Zusterflat?Deze is tot 1 januari 2015 in gebruik bij HAGA en wordt daarna gesloopt.
  Wat komt er op de hoek van de Kas Inn locatie. Komt daar een toren van 70 meter?
  In het stedenbouwkundig- en het bestemmingsplan is een toren tot maximaal 70 meter op deze plek mogelijk gemaakt. Er is nog geen concreet uitgewerkt bouwplan.
 2. Wat gebeurt er met het oude oogziekenhuis?
  Dit komt vanaf 1 januari 2015 in eigendom van de gemeente. Na beëindiging van het huidige gebruik wordt het oogziekenhuis op termijn gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt voor de bouw van woningen.
 3. Wat gebeurt straks met het parkeergedeelte voor het ziekenhuis?
  Op deze plek wordt onder andere een programma gerealiseerd met woningen, voorzieningen en een gebouwde parkeergarage ten behoeve van het ziekenhuis en de te bouwen woningen en voorzieningen.
 4. In Leyenburg is gedeeltelijk betaald parkeren (vergunning) ingevoerd. Op het parkeerterrein voor het ziekenhuis, dat in het beheer is van de gemeente, geldt betaald parkeren. Een deel van het ziekenhuispersoneel en bezoekers parkeert niet op het parkeerterrein bij het ziekenhuis, omdat dit geld kost. Zij parkeren in de omliggende wijken. Bewoners pleiten daarom voor de invoer van betaald parkeren (de hele dag) in Leyenburg.
  Als blijkt dat de parkeerdruk op het drukste moment hoger is dan 90%, dan gaat de gemeente onderzoeken hoe de parkeerdruk kan worden verminderd. Instellen van een betaald parkeerregeling is dan een mogelijkheid. Binnen de regeling is het mogelijk om met werkingstijden te variëren; als er overdag veel overlast is van bezoekers en/of personeel met bestemming het HAGA kan overdag de regeling ingesteld worden 
 5. Bij de aanleg van de aardwarmtecentrale is een vijver gedempt die een waterbergingsfunctie had. Maar tot nu toe is nog geen nieuwe vijver aangelegd. Hoe zit dat? 
  Het dempen van het open water dient te worden gecompenseerd. In de plannen is de aanleg van extra water aan de zijde van het Florence Nightingale Park opgenomen. Dit is ook in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 
 6. Openstelling park voor auto’s; op verschillende plekken worden paaltjes weggehaald zodat auto’s erdoor kunnen.
  Dit is niet de bedoeling. Ander verkeer dan het werkverkeer en de hulpdiensten zijn in het park niet toegestaan. Het signaal dat de paaltjes regelmatig worden weggehaald wordt doorgegeven aan de wegbeheerder. 
 7. Wordt het ziekenhuis straks via de Dedemsvaartweg door het park ontsloten?
  Nee, via de Escamplaan en de Leyweg. Je kan dan via de Escamplaan alleen naar het ziekenhuis en niet richting centrum. Dit om te voorkomen dat het een sluiproute wordt en nog meer verkeer aantrekt. 
 8. Bewoners uiten hun zorgen over de aansluiting van wegen en een tekort aan capaciteit. 
  Bij het ontwikkelen van de plannen is onderzoek uitgevoerd naar de verkeer aantrekkende werking en de beschikbare capaciteit van de wegen. Uit dit onderzoek is gebleken dat om al het verkeer af te kunnen handelen de bestaande infrastructuur onvoldoende is. Daarom is in de plannen uit gegaan van het op termijn openstellen van de Escamplaan voor autoverkeer (met behoud van de knip om doorgaand verkeer te voorkomen). 
 9. Waarom is de Leyweg – na de aanleg van de busbaan – van 4 naar 2 rijbanen gegaan?
  De Leyweg is geen hoofdverkeersroute zoals de Dedemsvaartweg en de Houtwijklaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat een rijstrook per richting voldoende is om het verkeer te kunnen verwerken. Dit blijkt nu ook het geval te zijn, slechts incidenteel treedt enige filevorming op bij de kruisingen met de Meppelweg en de Escamplaan. 
 10. Hoe zit het met het Aardwarmteproject, gaat daar nog iets mee gebeuren nu ze failliet zijn?
  Er wordt op dit moment bekeken of er een doorstart gemaakt kan worden.

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project