icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bouwcombinatie

Nieuws · 13 december 2012

Sluiten bouwkuip en aanvang heiwerk

FIRST Rotterdam

Graag informeren wij u over de actuele stand van de bouw. 
Vorige week zijn de laatste damwandplanken de grond in gebracht en daarmee is de bouwkuip gesloten. De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. In de komende weken zal de bouwkuip worden voorzien van een stempelraam. Er worden hierbij tal van stalen buizen op de bouwkuip aangebracht. Het stempelraam zorgt ervoor dat de bouwput stabiel blijft wanneer er wordt ontgraven. Tijdens deze werkzaamheden zal ook de bemalinginstallatie aangebracht worden, zodat er droog gewerkt kan worden. Als het stempelraam gereed is en er droog gewerkt kan worden in de bouwkuip, zullen de laatste delen van de bestaande kelders worden gesloopt.

Start heiwerkzaamheden

De verwachting is dat er vrijdag 14 december kan worden gestart met het heiwerk. In de komende maanden zullen er circa 750 heipalen worden ingebracht. Om de heipalen te kunnen vervaardigen wordt er eerst een stalen buis de grond ingeheid. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, wordt er hierbij gebruik gemaakt van een geluidsbeperkende mantel rond het heiblok. Ondanks de inzet van dit geluidsreducerend materieel kan er echter geluidhinder zijn voor de omgeving. Wij vragen vriendelijk om uw begrip hiervoor. Maandag 17 december zal op feestelijke wijze worden gevierd dat de eerste paal is geslagen en de bouw van FIRST Rotterdam officieel is gestart.

Wegwerkzaamheden parallelbaan Weena

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zal vanaf zondagavond 16 december 20.00 uur tot maandagochtend 17 december 5.00 uur, de parallelbaan langs de Weena-tunnel worden ingericht voor de bouwsituatie. De in- en uitrit van de bouwplaats worden aangelegd en er worden diverse belijningen aangebracht. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken hebben wij alle werkzaamheden in één nacht ingepland. Tijdens de werkzaamheden zal de parallelbaan aan de Weena zijde van de bouwplaats zijn afgesloten. De Weena-tunnel blijft hierbij in gebruik. Verkeer wordt omgeleid met bebording en er zullen verkeersregelaars worden ingezet.

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project