icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 21 juli 2016

Nieuwsbrief voortgang zomer 2016

de Trip

briljant.JPG

In dit nieuwsbericht geven we u een update over de werkzaamheden bij de Trip in Utrecht. De gebouwen krijgen steeds meer vorm en het plan komt steeds verder ten einde.

Gebouw Kade
De buitengevel is voorzien van steenstrips op de isolatie en op het platte dak zijn zonnepanelen geplaatst. De allereerste huurder “Kwestie van Smaak” is afgelopen mei in de commerciële ruimte getrokken. Inmiddels zijn we gestart met de eerste opnames van de woningen, zodat ook de laatste restpunten in dit gebouw op korte termijn afgewerkt kunnen worden.

Gebouw Briljant
Ook bij gebouw Briljant is de buitengevel grotendeels gereed. De komende weken wordt hier de laatste hand aan gelegd. Het schuine dakvlak is voorzien van dakbedekking en de bevestigingsprofielen voor de zonnepanelen zijn ook aangebracht en afgewerkt. Binnenkort worden de zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. In dit gebouw is de eerste huurder “the Future Store” begonnen met de afbouw van hun nieuwe huisvesting. De afbouwwerkzaamheden van gebouw Briljant lopen hier ook ten einde, zodat ook in dit gebouw de komende periode de opnames van start kunnen gaan.

Gebouw Helling
In gebouw Helling is de afbouw al ver gevorderd. Hier worden omstreeks augustus de laatste afbouwwerkzaamheden afgerond. In dit gebouw is de eerste huurder “Klein Berlijn” aan de gang met de eigen afbouwwerkzaamheden, om op korte termijn weer open te gaan in de nieuwe ruimte. Ook is de bevestigingsconstructie van de gevel voor het grootste deel aangebracht en wordt de komende periode de gevelbekleding aangebracht.

Parkeergarage
De ruwbouw van de parkeergarage is gereed en de aansluitingen naar de aangrenzende gebouwen (Helling en Briljant) worden momenteel afgerond. In de komende periode wordt de dakbedekking op het parkeerdek aangebracht, waarna de bovenste lagen gietasfalt op het dek gestort worden. De eerste betonnen bloktreden en trappen aan de randen van het parkeerdek zijn ook geplaatst en de verharding/bestrating in de parkeergarage is gelegd.

Terreininrichting
De Nuts tracés in het terrein zijn klaar. De wko (warmte koude opslag) leidingen en riolering zijn grotendeels in het terrein aangebracht (met uitzondering van het deel ter plaatse van de bouwkeet). De bouwkeet wordt momenteel afgebroken en afgevoerd, zodat ook in dit deel van het terrein de laatste werkzaamheden in het grondwerk afgerond kunnen worden. Het team dat de Trip realiseert is inmiddels verhuisd naar een ruimte op de begane grond in de Briljant. Tot die tijd zal deze ruimte aan de zijde van de Briljantlaan fungeren als bouwkeet. Momenteel wordt de terreininrichting aan de westzijde van gebouw Kade uitgevoerd en aansluitend het deel aan de noordzijde van Kade ter plaatse van (Tivoli) De Helling. De verharding/bestrating en inrichting tussen de gebouwen Kade en Briljant wordt de komende periode aangebracht.

Werkzaamheden tijdens de vakantie
Tijdens de bouwvakperiode wordt aan diverse werkzaamheden op het project doorgewerkt op de reguliere tijden. De voorlopige planning is om omstreeks oktober het project in zijn geheel af te ronden en over te dragen aan onze opdrachtgever Jebber, zodat daarna de toekomstige bewoners van de appartementen kunnen gaan inhuizen.

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project