icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Terug naar Bedrijf

Boele & van Eesteren

Boele & van Eesteren bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. We maken stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien ook nog veel uitdagingen. Transparantie over onze CO 2 -emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Boele & van Eesteren bv is in 2021 uitgekomen op een totaal van 748 ton. Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van onze vervoersbewegingen. Deze zorgen voor ruim 80 % van onze uitstoot. Daarnaast zorgt 'verwarmen" en ‘brandstof’ voor CO2 uitstoot. De CO2-uitstoot voor verwarmen betreft voornamelijk gasverbruik op ons kantoor. Aangezien we volledig gebruik maken van groene stroom heeft op de rubriek elektriciteit geen uitstoot plaatsgevonden. Met de CO2-uitstoot van 748 ton in 2021 zien we een sterke reductie ten opzichte van het basisjaar 2019. Absoluut gezien daalt onze CO2-uitstoot met 23%,  gerelateerd aan de omzet is dit een daling van 19%. De door VolkerWessels vastgestelde doelstelling voor de lange termijn is te streven naar een reductie van 25% in 2025 ten opzichte van 2019.

Reductie

Het reductiebeleid van VolkerWessels en daarmee van Boele & van Eesteren focust zich met name op het reduceren van uitstoot binnen de vervoerscategorie en het elektriciteitsverbruik.

Een grote bijdrage in de reductie is de vergroening van het leasewagenpark. Langzaam maar zeker worden steeds meer auto's vervangen door elektrische auto's. De afgelopen jaren is de uitstoot door het wagenpark beïnvloed door de Coronapandemie. Door thuiswerken vonden minder vervoersbewegingen plaats.  

Daarnaast besteden we aandacht aan de reductie op het gebied van verwarmen en ligt de focus op onze eigen ontwikkelingen en hoe deze bijdragen aan C02-uitstoot in de keten.

CO 2 -emissie Boele & van Eesteren

CO 2 -emissie VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling en de CO2-Prestatieladder

Lees meer