Nieuws, persberichten en publicaties van onze projecten. Blijf op de hoogte!

Nieuws

16 april 2019

Dode hoek les voor basisschool- leerlingen Ridderkerk

Op maandag 15 april werd aan de leerlingen van groep 6,7 & 8 van de Dr. Schaepmanschool in Ridderkerk een dode hoek les gegeven om verkeersveiligheid in het gebied te vergroten. In de komende periode realiseert Boele & van Eesteren 86 huurwoningen in het centrum van Ridderkerk. Aangezien er een aantal scholen te vinden zijn in de buurt van de bouwplaats, organiseerden Boele & van Eesteren, VolkerWessels Bouwmaterieel  en Veilig Verkeer Nederland een les rondom verkeersveiligheid.


Veilig op weg

Een dode hoek les leert de leerlingen om te leren omgaan met vrachtwagens in het verkeer, wat een dode hoek is en hoe ze daar uit kunnen blijven. Daarnaast leren ze ook wat een vrachtwagenchauffeur ziet als fietsers naast de vrachtwagen fietsen. De les bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens het theoriedeel kwamen de ervaringen van leerlingen tijdens het fietsen aan bod. Zo werden er vragen behandeld als:  ‘Ben je wel eens in een gevaarlijke situatie beland?’ of ‘Vind je het spannend om naast een vrachtauto te fietsen?’ Na een film waarin de gevaren en risico’s van vrachtverkeer werden toegelicht was het tijd voor het leukste gedeelte van de dag: het praktijkgedeelte.


Een kijkje in de vrachtwagen

Jan, een chauffeur van Wessels Transport die rijdt voor VolkerWessels Bouwmaterieel, kwam met zijn vrachtwagen langs bij de Dr. Schaepmanschool. De leerlingen mochten op de chauffeursstoel plaatsnemen en konden zo het zicht van vrachtwagenchauffeurs in de praktijk ervaren. Zo leerden ze wat een vrachtwagenchauffeur ziet, maar vooral ook wat hij niet kan zien. Tenslotte vertelde Jan meer over zijn ervaringen en beantwoordde de vragen van de leerlingen over de dode hoek. Een leerzame middag!


Centrumplan Ridderkerk - Fase 2

In opdracht van Woonvisie worden, in navolging op Centrumplan fase 1, rond de Talmastraat te Ridderkerk bestaande huurwoningen vervangen door nieuwbouwwoningen. In deze fase worden 86 woningen gerealiseerd. De sloop van de voormalige huurwoningen is inmiddels afgerond en de realisatie van de 39 woningen uit fase 2a is gestart. De bouw van de 47 woningen uit fase 2b volgt in het najaar van 2019.


29 maart 2019

Concertzaal spanten Onderwijs- en Cultuurcomplex gaan de lucht in!

In een decor van een strak blauwe lucht ging vandaag op de bouwplaats van bouwcombinatie Cadanz het laatste spant van de concertzaal van het Onderwijs- en Cultuurcomplex de lucht in! In totaal zijn er 4 spanten van ieders 45 ton in deze zaal geplaatst. Deze spanten vormen de dragers waarop uiteindelijk het dak van de concertzaal komt te liggen. Het plaatsen van de spanten is een precisiewerk. Tijdens het hijsen worden stuurlijnen aangebracht om het spant recht te houden. Het spant wordt op trillingsdempers geplaatst en daarna correct afgesteld. Voor deze werkzaamheden is een van de grootste mobiele kranen van Nederland op de bouwplaats aanwezig.


Midden in het centrum van Den Haag realiseert bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw) het Onderwijs- en Cultuurcomplex. Het gebouw komt aan het Spuiplein te staan en wordt het nieuwe onderkomen van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. De opdracht bestaat uit het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het OCC en gebeurt in opdracht van de gemeente Den Haag.


20 maart 2019

De weg naar Veiligheid

Veiligheid is één van de kernwaarden van VolkerWessels. We willen dat al onze medewerkers en ketenpartners aan het einde van de dag veilig thuis komen. Om dit te bereiken is veilig werken van groot belang. In 2019 heeft VolkerWessels wederom als invulling voor de nationale Veiligheidsdag gekozen voor een spel; De Weg naar Veiligheid©. Het is een spel waarin je als groep met elkaar in gesprek gaat over veiligheid. Over regels, dilemma’s en over gedrag. Vaak zit er een groot verschil tussen wat geschreven is, over wat hoort en moet en de dagelijkse praktijk. We willen graag dat mensen eerlijk zijn tegen elkaar, praten over de risico’s die ze nemen en lopen, elkaar aanspreken en elkaar helpen.


Het spel wordt ingeleid door een film waarin een aantal belangrijke elementen naar voren komt die ook terugkomen in het spel.

1)    We mogen/moeten elkaar aanspreken op onveilig gedrag, ongeacht rang of stand.

2)    Het doen van een melding van een onveilige handeling of situatie is altijd goed, wordt beloond.

3)    Fouten maken doet iedereen, maar bewust een onveilige situatie creëren past niet in het VolkerWessels beleid.

4)    Inleners en onderaannemers zijn net zo belangrijk als onze eigen medewerkers, die moeten we gelijk behandelen.

5)    Probeer ook kritisch naar opdrachtgevers te zijn; we moeten bijvoorbeeld onveilige situaties in de publieke ruimte niet altijd accepteren en tijdsdruk van de opdrachtgever moeten we niet ten koste laten gaan van de veiligheid.


Van aanspreken naar afspreken

Het is de intentie van VolkerWessels om per 2020 alle ondernemingen tenminste op niveau 3 van de veiligheidsladder te certificeren. Houding en gedrag zijn hierbij bepalend; van onze eigen medewerkers maar ook van onze inleners en onderaannemers. Veilig en gezond werken is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal: van iedereen die werkt op een project of bouwplaats en van alle partijen in de keten. Werknemers moeten zich aan de voorschriften houden, werkgevers hebben de taak een open cultuur te creëren en opdrachtgevers moeten het mogelijk maken dat de aannemer die het werk uitvoert dat op een veilige en gezonde manier kan doen.


Bewust veilig

Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Jaarlijks willen zij een Veiligheidsdag organiseren waarbij met alle medewerkers en ketenpartners wordt stilgestaan bij de noodzaak van veiligheid in de bouwbranche. Op bouwplaatsen in heel Nederland wordt daarom op 20 maart extra stilgestaan bij de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaatsen bevindt.


terug omhoog