We staan in de markt bekend om onze dadendrang en realisatiekracht. Een sterke cultuur die ons al 120 jaar bij de tijd houdt.

Typisch Boele

Anders kijken

‘Dat is typisch Boele’ is een uitspraak die u zomaar kunt horen van onze medewerkers als het gaat over onze manier van werken en het zoeken naar betere, snellere en mooiere oplossingen. Het is namelijk onze drive om onze opdrachtgevers en onszelf positief te verbazen en het hoogst haalbare te leveren. Of dit nu gaat over kwaliteit, snelheid, een duurzaamheidslabel of de beste materialen. Daarom zijn we goed in anders kijken. Want alleen als je anders kijkt en buiten de standaard sporen denkt zie je meer. Meer mogelijkheden. Andere oplossingen. Dan is the sky the limit en dan zijn wij gelukkig. Geef ons een organisatorische of technische puzzel en wij lossen hem graag voor u op. Met precisie en tot in de puntjes georganiseerd. Daar zijn we dan wel weer heel rechtlijnig in! Ook dat is ‘typisch Boele’!

Wilt u weten hoe wij anders kijken? Lees dan over vijf van onze projecten, waar we inventieve oplossingen gecreëerd hebben voor de realisatie van de werken:


terug omhoog

Bewuste Bouwers, goede buren

Een bouwplaats welke is aangemeld bij Bewuste Bouwers is een bouwplaats waarop omgevingsbewust, verzorgd, milieuvriendelijk en veilig wordt gewerkt door vakmensen. Bewuste Bouwers streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector. Dat doet zij door het stimuleren en bevorderen van goede en transparante communicatie tussen bouwlocaties en de directe omgeving. Door het bevorderen van professionaliteit op grote én kleine bouwplaatsen. En door het uitwisselen van goede en praktische oplossingen tussen bouwplaatsen onderling. Hiervoor heeft de stichting Bewuste Bouwers naar Engels voorbeeld een gedragscode opgesteld. Bouwbedrijven die de gedragscode onderschrijven committeren zich aan de vijf pijlers van de code. Klik hier voor de normkaarten.


Omgevingsmanagement

Wij realiseren ons terdege dat een bouwplaats voor veel overlast en verkeershinder kan zorgen en proberen dit dus te voorkomen of te beperken. Dat start met het voeren van goed omgevingsmanagement. Hiermee creëren we begrip door partijen goed te informeren. Zo organiseren we voor de start van onze werkzaamheden een omwonendenbijeenkomst. Hier presenteren wij wat wij de komende periode gaan doen en wat wij doen aan overlastbeperkende maatregelen. Daarnaast kunnen de omwonenden vragen stellen. Door de dialoog aan te gaan ontstaat wederzijds begrip en respect voor elkaar. Daarnaast zorgen we voor periodieke nieuwsbrieven waarin we ingaan op de stand van zaken en wat de omwonenden de komende tijd kunnen verwachten. Al deze informatie is ook te vinden op de projectwebsite die we voor ieder project waar dit relevant is aanmaken. Hier kunnen omwonenden ook hun tips, voorstellen en eventuele klachten bij ons neerleggen.


terug omhoog

PlusWonen

PlusWonen is een sterk woningconcept voor de ontwikkeling en bouw van grondgebonden woningen én appartementen en daarmee heel interessant voor beleggers en woningcorporaties. Het staat voor bouwen met eindeloze mogelijkheden door de grote flexibiliteit van het concept dat continu doorontwikkeld wordt. Daardoor heeft het zich de laatste jaren bewezen in zeer uiteenlopende projecten. Binnenstedelijke uitbreiding of inbreiding, kleine of grote series: PlusWonen biedt een betaalbare maatwerkoplossing, ook wanneer de budgetten krap zijn. Daarbij zijn de ontwerp-, toepassings- en duurzaamheidsmogelijkheden vrijwel onbegrensd. Voor ieder stedenbouwkundig plan heeft PlusWonen dus een pasklaar antwoord.

Ontwikkelingen met PlusWonen komen tot stand aan de hand van een overzichtelijk stappenplan. Zo is het mogelijk díe keuzes te maken die het best aansluiten op de uitgangspunten van het project met behoud van alle voordelen van PlusWonen als duurzaam bouwconcept. Het resultaat: betaalbare en duurzame woningen met een geheel eigen gezicht.

PlusWonen grondgebonden woningen en appartementen zijn ook nog eens duurzaam. De opdrachtgever of toekomstige bewoner kan daarbij kiezen uit extra (installatie) maatregelen om de PlusWoning verder te verduurzamen en de energierekening te verlagen. Zelfs het halen van EPC 0 (nul) of nul op de meter is met PlusWonen mogelijk! Daarnaast kiezen we bij dit concept voor duurzame materialen, duurzame samenwerking en duurzaam grondstoffenbeheer.

PlusWonen is ontwikkeld door VolkerWessels en wij hebben inmiddels al vele PlusWonen projecten met succes gebouwd en ontwikkeld!

Downloads


MorgenWonen

Morgen wonen is dé nieuwe standaard in ontwikkelen en bouwen. Met dit VolkerWessels- concept kunnen er razendsnel kwalitatief hoogwaardige huizen gerealiseerd worden. Dankzij het gebruik van platformelementen wordt de bouwtijd verkort tot maar één dag.

Elk platformelement wordt vooraf onder ideale omstandigheden in de fabriek geproduceerd. Eenmaal op locatie aangekomen dienen de onderdelen alleen nog in elkaar gezet te worden. De Morgenwonen woningen worden compleet afgewerkt opgeleverd, waardoor er nauwelijks tijd zit tussen de overdracht van de sleutel en het betrekken van de woning door de nieuwe bewoners.

MorgenWonen combineert milieubewust en comfortabel wonen; de woningen zijn aan de zuidzijde bekleed met zonnepanelen waarmee eigen energie wordt opgewekt. Daarnaast is de woning uitstekend geïsoleerd en voorzien van een duurzame warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt.

Het resultaat is een duurzame woning van hoge kwaliteit. Onderhoudsarm. Energienota nul. Door de standaardisatie is het concept zelfs al geschikt voor projecten vanaf één woning.

Downloads


 


terug omhoog

Bouw Informatie Management (BIM)

Wij geloven in de toepassing van Bouw Informatie Management (BIM) met bijbehorende werkmethodieken. Deze manier van organiseren heeft invloed op zowel de bedrijfsorganisatie als de projectorganisatie en is bedoeld om efficiënter en effectiever te werken. BIM zorgt voor betere samenwerking omdat het vraagt om afstemming. Het 3D modelleren waarin alle gegevens verzameld worden zien wij als een middel ter ondersteuning van dit proces. Een plan van aanpak is onderdeel van het proces en helpt bij het maken van werkafspraken op projectbasis. Hierin staat de organisatie omschreven in verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast maken we een activiteiten- en werkplan om de processen te stroomlijnen en afspraken over het 3D model te maken. De wijze waarop het model wordt opgebouwd bepaalt grotendeels welke informatie eruit gehaald kan worden.


LEAN

Wij werken op veel projecten vanuit de Lean filosofie en implementeren deze manier van werken actief in onze organisatie. Was de focus op de waarde voor onze klant altijd al hoog, Lean heeft daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Al onze werkzaamheden en contacten staan in het teken van het leveren van het beste resultaat. Daarbij geeft Lean ons handvatten om onze organisatie te blijven verbeteren.

Onze projecten plannen we samen met onze co-makers waarbij wij zorgen dat de ambitie hoog ligt. Hierdoor lukt het ons bijvoorbeeld om de bouwtijd met circa 40 % te verkorten wat onze opdrachtgevers onder andere tijdwinst oplevert en daarmee rentevoordeel of een eerdere opbrengst uit de exploitatie. Lean zorgt voor minder afstemmingsverlies en een constante alertheid op proces optimalisatie- mogelijkheden. Wij gebruiken Lean ook met succes in tendertrajecten. Het maakt direct inzichtelijk waar de verspilling in het proces zit en maakt het mogelijk om hier actief op te sturen.


Ketenintegratie

Als je het samenvat betekent ketenintegratie ‘samen verder komen’. Werken vanuit deze gedachte verandert de ‘onderaannemer’ in een co-maker die niet ‘achteraan’ het proces komt, maar direct zijn of haar expertise inbrengt tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces. Zo denken alle partijen vroegtijdig mee over het product of project. De co-maker wordt zowel technisch als financieel bij een project betrokken wat leidt tot grotere transparantie naar alle partijen. Een open budget van onze kant en een open begroting van de co-maker. Op deze manier houden we de relatie efficiënt en scherp. De voordelen van ketenintegratie zijn legio. Door de korte lijnen worden problemen sneller opgelost, men leert van en houdt rekening met elkaar en er zijn de hierboven genoemde financiële voordelen waardoor de prijs vaak naar beneden kan. De kortere doorlooptijden zorgen bijna altijd voor een win-win situatie. Ketenintegratie zorgt dus voor de realisatie van een project met de beste kwaliteit, tegen de laagste kosten in de kortste tijd. Het zal u daarom niet verbazen dat ketenintegratie waar mogelijk bij ons aan de orde van de dag is.


terug omhoog

Duurzaam en efficiënt

Duurzaam en efficiënt werken omdat het moet of omdat het een uitdaging is? Wij gaan volmondig voor de tweede optie. Voor onze medewerkers zijn ontwikkelingen zoals BIM en Lean een welkome aanleiding om kennis te vergroten en onze prestaties nog verder te verhogen. Duurzaamheid en het verminderen van milieu-overlast maakt onderdeel uit van onze bedrijfsprocessen en we werken actief aan de reductie van energieverbruik en CO2 uitstoot.

Ons doel is toegevoegde waarde bieden aan onze opdrachtgevers door inbreng van expertise op het gebied van techniek, logistiek, veiligheid en prijsvorming. Om dit te bereiken en te laten zien dat we dit menen richten we ons continu op het verbeteren van de doeltreffendheid van onze eigen bedrijfsvoering (gebaseerd op ISO 9001, ISO 14001, VCA**, FSC® en Klantgericht Bouwen). Daarbij zijn wij namens VolkerWessels een van de initiatiefnemers van de stichting Bewuste Bouwers. Bewuste Bouwers wil de professionaliteit van bouwers in Nederland een impuls geven en stelt daarvoor een aantal richtlijnen. Deze hebben te maken met een verzorgde en schone bouwplaats, milieubewustzijn, sociaal gedrag (richting omgeving en medewerkers), bewuste omgang met de omgeving (pro-actieve communicatie) en veiligheid. Wij willen iedereen binnen Boele & van Eesteren en bij onze partners ervan doordringen dat zij medeverantwoordelijkheid zijn voor de kwaliteit van het bouwproces. Bewust bouwen haalt zorgen bij de opdrachtgever weg en draagt bij aan een voor alle partijen positief resultaat.


Met aandacht afvalscheiden

Afvalmanagement

Wij besteden veel aandacht aan de grondstoffen die we gebruiken. Hierdoor letten we zowel aan de voorkant goed op welke materialen we in welke hoeveelheden gebruiken als ook aan de achterkant in de vorm van afvalmanagement.

De eerste stap die we hierin maken is het actief verminderen van het bouwafval. Dit bereiken we onder andere door het toepassen van geprefabriceerde gebouwonderdelen zoals een compleet prefab betonnen casco of in vooraf vervaardigde installatiecomponenten.

Lees meer

CO2-prestatieladder

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons ISO14001- en FSC®-certificaat, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Lees meer

Duurzame certificering

Duurzaam bouwen kent tegenwoordig veel namen. Zowel op projecten als binnen de bedrijfsvoering is aandacht voor duurzaamheid van groot belang. Bij Boele & van Eesteren hebben we ruime ervaring met duurzame certificeringen, op projectbasis en binnen onze bedrijfsvoering. 

Lees meer

terug omhoog

Project Websites

Wij zijn gefocust op duurzaamheid en investeren daarom in duurzame projecten zoals Nieuw Universiteitsgebouw Campusplein, het HagaZiekenhuis en Valley Amsterdam. Hier vindt u meer informatie over de projecten, partijen en certificaten.

Project Websites

terug omhoog

Het Nieuwe Verkopen

We hebben de afgelopen jaren een onderscheidende en op de klant toegespitste manier ontwikkeld voor de verkoop van nieuwbouwwoningen: Het Nieuwe Verkopen. Hiermee spelen we maximaal in op de wensen van de toekomstige bewoner. Ze hebben meer invloed op het ontwerp van de woning waarmee we particulier opdrachtgeverschap op een makkelijke manier mogelijk maken. Het Nieuwe Verkopen bestaat uit vier pijlers waarbij de klant in alles centraal staat, vanaf het allereerste contact tot ver na de oplevering. Deze vier pijlers zijn:

  • marketing & media;
  • cocreatie (incl. de Woonconfigurator);
  • accountmanagers;
  • beleveniscentrum.

Marketing & Media

Bij ieder project maken we gebruik van alle beschikbare marketinginstrumenten en mediamiddelen. Zowel online als offline. Hierdoor kunnen we al in een vroeg stadium een grote groep mensen interesseren voor een project en met hen in dialoog gaan.


Cocreatie

Hierbij verzamelen we geïnteresseerde woningkopers in een gebied in een vroeg stadium en brengen hun wensen nauwkeurig in beeld, nog voordat we het project definitief ontwerpen. Hiermee kunnen we dus echt “vraaggestuurd ontwikkelen”. De uiteindelijk te bouwen woningen sluiten op deze manier perfect aan op de wensen en eisen die de beoogde kopers aan hun nieuwe huis stellen. Bijkomend voordeel is dat mensen zich bij het actief meedenken over het woningontwerp ook al emotioneel aan het project verbinden. Het aantal geïnteresseerden dat daadwerkelijk overgaat tot koop neemt daarmee toe. 


Accountmanagers

Geïnteresseerden in een vroeg stadium betrekken slaagt alleen als dit goed gefaciliteerd wordt. Wij werken daarom per project met een vast contactpersoon die ook echt een band met de geïnteresseerden opbouwt. Deze accountmanager is het aanspreekpunt voor alle belangstellende huizenkopers; vanaf het eerste contact, tijdens het aankoopproces en na de oplevering van de woning. Uit onderzoek blijkt dat de klant de voorkeur geeft aan deze directe vorm van communicatie ten opzichte van een communicatiekanaal via een externe makelaar. Door kortere lijnen verbetert de communicatie en krijgt de klant ook veel meer het gevoel centraal te staan.
Bijkomend voordeel is dat onze ontwikkelingsmanager direct de beschikking heeft over marktkennis en zelf ook ervaring met klantcontacten opdoet. Dit gebruiken we bijvoorbeeld in het ontwerp van volgende deelfases van het project. Tijdens het verkooptraject kunnen wij ook een energieconsulent inzetten die woningkopers helpt bij de keuze om hun woning verder te verduurzamen. De energieconsulent informeert over de mogelijkheden, vertelt wat de eventuele meerinvestering is en op welke manier en termijn de maatregel zich terugverdient. Ook geeft de energieconsulent tips voor een zuinig gebruik van de woning in de praktijk.


Beleveniscentrum

Het veelgehoorde bezwaar dat je bij het kopen van een nieuwbouwwoning nog niet weet wat je koopt is met het Wooniversum verleden tijd. In ons spectaculaire beleveniscentrum in Nieuwegein laten wij de klant het nieuwe huis met behulp van de modernste projectietechnieken op ware grootte ervaren, nog voordat er gebouwd wordt. In het Wooniversum kunnen klanten via een unieke Virtual Reality ervaring woningen bekijken, inrichten en er fysiek doorheen lopen. Tijdens de reis door het huis kunnen ook de verschillende opties van het gebouw bekeken worden. Hoe ziet de woonkamer er bijvoorbeeld uit met een uitbouw? Hoe verandert die zolderkamer met een dakkapel? Zijn die openslaande deuren echt de moeite waard? In het Wooniversum valt met eigen ogen te zien of iets werkt of niet. Zo creeer je makkelijk je ideale woonruimte. De bouwtekeningen worden als het ware tot leven gewekt. Je ervaart hier hoe je straks woont. Naast de 3-D ervaring biedt het Wooniversum diverse stijlkamers en inspiratieopstellingen van keukens, sanitair, woon- en slaapkamers. Hier krijgt de klant ook een persoonlijk inrichtingsadvies. Na het bezoek ontvangt de klant een digitale versie van zijn of haar ideale, nog te bouwen, huis compleet met interieuradvies. Het Wooniversum is ontwikkeld door VolkerWessels en wordt exclusief gebruikt voor de verkoop van woningen waarbij VolkerWessels bedrijven betrokken zijn.


terug omhoog

We maken u graag deelgenoot van onze manier van kijken naar projecten, concepten en oplossingen. Een wereld vol passie voor de bouw en trots op wat we voor onze opdrachtgevers en de maatschappij mogen betekenen.

Wie anders kijkt ziet meer

We maken u graag deelgenoot van onze manier van kijken naar projecten, concepten en oplossingen. Want wij leven in een wereld vol passie voor de bouw. Wij zijn trots op wat we voor onze opdrachtgevers en de maatschappij mogen betekenen. Ook zijn we trots op onze nieuwe corporate film, die perfect aansluit bij onze visie. Tip: zet voor het afspelen het geluid aan.


Nieuw Universiteits- gebouw Amsterdam - t/m december 2017

Bouwcombinatie Campusplein (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw) realiseren in Amsterdam het Nieuwe Universiteitsgebouw Amsterdam.  Bekijk hier de film van de realisatie t/m december 2017. 


De wereld van VolkerWessels BVGO West

Welkom in de wereld van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling West. De wereld van Bébouw Midreth, Boele & van Eesteren, G&S Bouw, IBB Kondor, Kondor Wessels Amsterdam en Kroon & De Koning. We zijn trots op de grote diversiteit aan projecten die wij de afgelopen jaren samen met onze opdrachtgevers mochten realiseren.


terug omhoog