Wij geven woningen en kantoren een nieuw leven met een nieuwe indeling, nieuwe schil en nieuwe installaties. Duurzaam voorraadbeheer wordt zo heel makkelijk.

Renovatie

Voorzetgebouw Hoog Catharijne, Utrecht

Boele & van Eesteren bouwt met ‘het Voorzetgebouw’ de nieuwe hoofdentree van het welbekende winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht. In Mei 2016 is de aannemingsovereenkomst...

Lees meer

NCIA, Den Haag

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf realiseert Bouwcombinatie NCIA, bestaande uit Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw, de nieuwbouw en renovatie van het NATO...

Lees meer

terug omhoog

Circulaire Herhuisvesting Liander, Duiven

Het kantoor van Liander is een compleet nieuwe werkomgeving met vijf herontwikkelde gebouwen als uitgangspunt. Een zwevende overkapping levert als een ‘klimaatkas’...

Lees meer

HagaZiekenhuis, Den Haag

VolkerWesselsHaga heeft onder leiding van Boele & van Eesteren en Homij Technische installaties de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis gerealiseerd. Daarnaast heeft het consortium ruim...

Lees meer

Afbouw Station Amsterdam Centraal

Begin maart 2014 is NS gestart met de laatste fase van de metamorfose van Station Amsterdam Centraal. Na het afronden van de eerste fase van de bouw in 2015 hebben de reizigers meer ruimte,...

Lees meer

terug omhoog

Transformeren is optimaliseren

Met de huidige leegstandsproblematiek op de kantorenmarkt denken wij graag met onze opdrachtgevers mee over het transformeren van bestaande gebouwen op bestaande locaties. Het herindelen van een kantoor om te voldoen aan nieuwe werkvormen of het verduurzamen van gebouwen zijn opgaven waarbij we onze expertise graag inbrengen. Wilt u dat de werkzaamheden tijdens de renovatie in uw pand gewoon doorgaan? Geen enkel probleem. Ook hiermee hebben we inmiddels zeer ruime ervaring opgebouwd.


terug omhoog

Stroomversnelling

In 2020 moet de bestaande voorraad van woningcorporaties volgens richtlijnen sterk verduurzaamd worden. Dat betekent dat er vanaf nu ieder jaar 485.000 woningen per jaar gerenoveerd moeten worden! Om hier en begin mee te maken is VolkerWessels mede-initiatiefnemer van een innovatiedeal met de overheid van € 6,5 miljard voor verduurzaming van huurwoningen.

VolkerWessels heeft samen met enkele andere bouwers en zes woningcorporaties in het bijzijn van de minister van Wonen, Stef Blok, de deal ‘Stroomversnelling', voor de eerste 11.000 woningen getekend. Stroomversnelling staat voor de degelijke renovatie van 111.000 woningen. Het idee is dat voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk blijven.

Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën:

  1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie,
  2. corporaties investeren dat geld in renovatie,
  3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Een win-win-win situatie omdat huurders van relatief slechte woningen met hoge energierekeningen een comfortabele en duurzame woning krijgen tegen dezelfde woonkosten. Daarnaast gebruiken corporaties de nieuwe geldstroom om te investeren in de waarde van hun vastgoed en de leefbaarheid van wijken, zonder overheidssubsidies. De deal brengt de bouwsector veel werkgelegenheid.

Om deze manier van werken mogelijk te maken wordt de regelgeving voor corporaties aangepast. Naast huur kunnen ze ook energiediensten als onderdeel van woonkosten in rekening brengen. Minister Blok gaat zich er ook sterk voor maken dat corporaties lokale energie op het niveau van een woningcomplex kunnen salderen (verrekenen van energie die teruggegeven wordt aan het net). Daarnaast wordt onderzocht of het revolverend fonds energiebesparing uit het Woonakkoord hierbij wordt ingezet.

Meer informatie over de Stroomversnelling vindt u hier.

Naast deze interessante ontwikkeling maken wij het u mogelijk om met ons PlusWonen concept voor nieuwbouw en ons PlusRenoveren concept voor duurzame renovatie slim om te gaan met uw woningvoorraad. Daarbij betrekken wij uw huurders indien gewenst in het proces zodat zij inspraak hebben in het ontwerp en de uitvoering van hun woning. U bepaalt de voorwaarden, zij vullen die – binnen uw condities – aan met hun wensen. Dé manier om uw (potentiële) huurders veel kwaliteit te bieden en betrokkenheid te creëren.


terug omhoog

Comfortabel en energiezuinig wonen

Het uiteindelijke doel van PlusRenoveren is te komen tot een duurzaam verhuurbaar vastgoedbestand waarbij we verder willen kijken dan het eenvoudig verbeteren van de energieprestatie. De focus bij PlusRenoveren ligt op duurzaam vastgoedmanagement, waarbij u concrete oplossingen als "tools" aangereikt krijgt. Hiermee kunt u uw bestaande woningvoorraad opwaarderen. De levensduur van gerenoveerde woningen wordt zo met maar liefst 30 jaar verlengd! Ook is de leefbaarheid in deze wijken duidelijk verbeterd doordat PlusRenoveren het uiterlijk en daarmee de identiteit positief veranderd heeft. Een aantrekkelijk vooruitzicht, naast de dagelijks merkbare voordelen voor de bewoner: comfortabeler en energiezuiniger wonen.

Downloads


terug omhoog