Project websites

Nieuws


01 mei 2018

Bouwupdate Valley - eind april

In deze update leest u welke activiteiten er de afgelopen weken zijn afgerond en welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden op de bouwplaats van het project Valley Amsterdam. Zo zijn eind maart de laatste palen in de bouwkuip aangebracht en staat de komende periode in het teken van graafwerkzaamheden.


Eind maart zijn de laatste palen vanaf een ponton in de bouwkuip aangebracht. Ook de palen voor de 3 poeren waarop straks de torenkranen worden komen te staan zijn inmiddels gerealiseerd. Aan de noordzijde worden na de zomer nog circa 30 palen worden aangebracht.


Graafwerkzaamheden

Op dit moment zijn we in kuip A met ‘knijpers’ aan het graven. Deze knijpers pakken het zand op zoals een tang, in plaats van dat het zand wordt opgeschept.  Er wordt gebruik gemaakt van deze methode omdat er  tijdens het opscheppen van het zand mogelijk schade aan de palen kan worden aangebracht. Na het ontgraven worden de damkassen schoongemaakt met een lans; bij deze werkzaamheden wordt een soort hoge drukspuit vanaf een kraan bediend.


Na het ontgraven worden de palen onder water schoongemaakt van grout, grond en klei om een goede en waterdichte aanhechting te creëren met het onderwaterbeton. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zogeheten ‘palenwasser’, die om de palen wordt geplaatst.

Tenslotte hebben duikers onlangs de eerste inspecties onder water uitgevoerd. Ook in de komende periode vindt er veel duikwerk plaats in de bouwkuip.


08 maart 2018

Bouwupdate Valley - eind februari

Het project Valley heeft twee bouwkuipen; een noordelijke en een zuidelijke. Deze bouwkuipen zijn ontgraven, gevuld met water en er zijn pontons in gelegd waarop kranen zijn opgesteld om de bouwkuipen verder te ontgraven. Inmiddels zijn beide bouwkuipen uitgegraven tot een diepte van -9.000m NAP.  Omdat we vanaf dit niveau (anker)palen tegenkomen, moet de resterende grond met behulp van een grijper uit de bouwkuip worden geschept. Dit moet tot een diepte van -12.850m NAP.


De ankerpalen, die in een eerdere fase zijn gerealiseerd, zijn een deel van de constructie en vormen straks samen met het onderwaterbeton, het fundament voor het project. Met behulp van meetapparatuur in de kranen en aan de grijpers, kunnen de kraanmachinisten exact “zien” waar de palen staan en kunnen zij zonder een paal te raken (en dus zonder een paal te beschadigen) de grond wegscheppen.


Wanneer de diepte van -12.850m NAP is bereikt, worden de kranen ingezet om met een zogenaamde “spuitlans” de damwandplanken schoon te spuiten. Dit gebeurt onder water, met hoge druk.Omdat het onderwaterbeton straks goed moet kunnen aansluiten op de damwandkassen, is het belangrijk dat de damwandplanken vrij zijn van klei-, zand- of modderresten.


Zolang het water in de bouwkuipen staat moet het waterpeil op een gelijk niveau blijven. Tijdens het ontgraven wordt daarom water vanuit de sloot toegevoegd aan de bouwkuip. Wij monitoren de waterstand in de sloot zodat deze binnen de toegestane waardes blijft.


26 januari 2018

Bouwupdate januari

Graag houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden op onze bouwplaats van het project Valley Amsterdam.

Zoals u in de update van december heeft kunnen lezen is de noordelijke bouwkuip vol gezet met water. Vanaf 29 januari wordt er gestart met de ontgraving van deze ‘natte’ bouwkuip. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van twee graafmachines (65-tonners). Een graafmachine werkt vanaf de bouw-weg, de ander vanaf de ponton welke begin januari in de bouwkuip is aangelegd.


Een derde graafmachine (45 ton) start met ontgraven van de zuidelijke bouwkuip. Er wordt hier  ruim 5000 m3 grond verwijderd, waarna ook deze bouwkuip met water gevuld zal worden. Het vullen van de bouwkuip neemt het hele weekend in beslag: Er moet ruim 15.000m3 water de kuip in worden gepompt.

Dit dient gelijkmatig te gebeuren en er moet rekening gehouden worden met de omgevingswaterstanden en het waterniveau van de sloot waaruit het water onttrokken wordt. Gedurende het gehele proces worden de waterstanden dan ook gepeild en gemonitord.  


In het weekend van 20 januari heeft de Gemeente Amsterdam het fietspad langs de Beethovenstraat ter hoogte van het project verlegd naar de rijbaan. Dit betekent dat er op de Beethovenstraat één rijbaan beschikbaar is voor doorgaand verkeer in noordelijke richting. Het bouwterrein is iets uitgebreid en is nu ook bereikbaar vanaf deze zijde.


terug omhoog

Blijf op de hoogte!

Ontvang het laatste nieuws over dit project: Valley

Vul een geldig e-mailadres in